امروز پنجشنبه 22 آذر


آرایشگران

کد : 10025

اعضاء کمیسیون

 

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

آرایشگران

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

نجمه سالاری – عایشه سرپرست – ابراهیم رسایی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

سپیده حسین نژاد – ابراهیم رحیمی – رضا الیاسی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 الهه احمدی – علی سپهرام – غلامرضا حق بین

05/02/87

354/1

11/02/87