امروز دوشنبه 30 مهر


تعمیرکاران خودرو

کد : 10026

 

 

 

 

اعضاء کمیسیون

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

تعمیرکاران خودرو

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

عبدالرحیم ابراهیمی – محمد رنجبری – مسعود ترسلی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

ولید دژگانی – ارسلان رنجبری-فرید عباس زاده

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 محمد راحتی – مهران احمد پور – عبدالرزاق جمال آبادی

93/04/24

بند8 اجلاس مورخ

93/07/02