امروز دوشنبه 30 مهر


درب و پنجره سازان

کد : 10033

اعضاء کمیسیون

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

 

 

 

 

بندرلنگه

 

 

 

 

درب و پنجره سازان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

رییس ملک پور-محمد فرخنده-حسن مرات

 

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

محمد ملک پور-عبدالحمید غفوری-سیدعبداله حسینی

 

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

حسن نیکو-محمد مولوی-محمد احمدی

 

 

 

 

 

 

93/06/09

 

 

 

 

 

بند 8 اجلاس مورخ 93/07/02