امروز پنجشنبه 22 آذر


عکاسان و تلفن همراه و خدمات رایانه

کد : 10036

 

اعضاء کمیسیون

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

عکاسان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

عقیل کوخردی – حنان گزیری– مسعود فتویی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

علی پرخو – علیرضا مردانی بوکانی – مجید فتویی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 حسن مرآت – عبداله کوخردی – راشد علیزاده

93/06/25

بند8اجلاس مورخ

93/07/02