امروز جمعه 23 آذر


لوازم خانگی

کد : 10037

 

 

اعضاء کمیسیون

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

لوازم خانگی

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

عبدالحمید وطن خواه – مهدی عزت زاده – حسین چهار ارکان

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

رامان رحیم نژاد – عزیز فرزانه – صالح شرقاوی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 خلیل آسوده – محمد دستمزدی – محمد امین گیلان

93/06/03

بند8 اجلاس مورخ

93/07/02