امروز پنجشنبه 22 آذر


لوازم یدکی

کد : 10038

 

 

اعضاء کمیسیون قدیم

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

فروشندگان لوازم یدکی

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

عبدالرحیم بحری – ناصر پروین – اکبر بینایی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

عبدالحمید قاسمی – ایرج رستگاری –علی عزیز زاده

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 علی اکبر مقیمیان – عارف رییس سعدی – علیرضا تراکمه

01/02/87

1077/1

04/04/87

 

 

 

اعضاء کمیسیون جدید

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

فروشندگان لوازم یدکی

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

عبدالرحیم بحری – ناصر پروین – اکبر بینایی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

 ایرج رستگاری –علی عزیز زاده

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 علی اکبر مقیمیان – عارف رییس سعدی – عبدالرضا گیلان

 

20/03/89

938/1

23/03/89