امروز جمعه 23 آذر


میوه و تره بار و مواد پروتئینی

کد : 10040بازدید 2008 بار

اعضاء کمیسیون

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه اتاق اصناف

 

 

 

بندرلنگه

 

 

 

میوه و تره بار و مواد پروتئینی

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

محمد عزیزی-عبدالعزیز سلامت-علی مبارکی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

عبدالعزیز شناسی-عبدالرسول سنگی-رضا دهقان

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

محمود معمارباشی-حسین قباد-ابراهیم الماسی آزاد

 

 

 

 

1396/11/25

 

 

 

 

بند5 اجلاس مورخ 1396/12/12


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: