امروز جمعه 23 آذر


ضوابط آرایشگری زنانه درجه 2

کد : 10048بازدید 2104 بارتاریخ انتشار 23 اسفند ماه 1392 ساعت 03:09 مطلب قابل چاپ

 باسمه تعالي

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه صنف آرایشگران

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

صنف آرایشگران زنانه : (خدمات فنی )

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد . 

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط بشرح ذیل می باشد:

آرایشگری زنانه (درجه دو) با کد ISIC 930211

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

اصلاح انواع سرو صورت – گریم – اتو انواع مو – تبدیل انواع مدل – انواع گریم و ماسک و ...

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

قیچی – شانه – برس – فرچه – دستمال مخصوص – انواع ماشین های اصلاح – سشوار – اتو مخصوص مو- نخ مخصوص اصلاح – دستگاه بخار مو و ...

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/500 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/500 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 6 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ماده 7 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ 000/000/1ريال می باشد . 

ماده 8: رعایت شرایط ذیل برای تحصیل پروانه کسب دررسته صنفی فوق الذکرالزامی است :

1- حداقل متراژ مي بايست از 30 تا 50 متر مربع باشد.

2- سالن انتظار واتاق كار بصورت مجزا باشد.

3- انشعاب آب ، برق مجزا باشد.

4- صندلي كاربايستي سالم و ازنوع معمولی باشد.

5- استفاده از صندلی معمولی برای مشتریان بلامانع می باشد.

ضوابط خاص انتظامی :

6- درصورت استفاده از کتب ونشریات در واحد صنفی ، همگی آنها باید مجاز باشد.

7- استفاده از انواع فیلم ، سی دی ...غیرمجازو ممنوع می باشد.

8- واحد های صنفی مذکور می بایست بصورت مستقل از منزل ویا هر محل دیگری بوده ودرب ورودی آن بطرف خیابان ، معابر عمومی وهیچگونه ارتباطی با هیچ محلی نداشته باشد.

ماده 9: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و.... خواهد بود.

ضوابط خاص بهدشتی :

9- ديوار، كاشي کاری ، كف سراميك وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد.

10- داراي سرويس بهداشتي وتهويه باشد.

تبصره : درخصوص ردیف های 2 و3 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا می باشد.

تبصره: درخصوص انشعاب آب ، درصورت عدم امکان ، واحد صنفی می بایست دارای منبع آب بهداشتی باشد.

11- واحدصنفی مجهز به کپسول های اطفاء حریق باشد.

تبصره 1: واحد صنفی باید بگونه ای باشد که هرزمان بازرسین ، مامورین وافراد مسئول بتوانند از آن بازدید بعمل آورند.

تبصره 2 : پنجره ها بايد داراي پرده مناسب باشد.

12- نام واحد صنفی فارسی انتخاب واستفاده از نام های دینی، مذهبی ، انقلابی و...خودداری گردد.

تبصره: تائید نام واحد صنفی به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

13- نصب نرخنامه درمحل واحد صنفی الزامی است.

ماده 10: این ضوابط خاص در 10 ماده و 20 بند و 5 تبصره تنظیم گردیده است.

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: