امروز جمعه 23 آذر


ضوابط پیرایشگری مردانه درجه 1

کد : 10050بازدید 2274 بارمطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه صنف آرایشگران

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

صنف پیرایش مردانه : (خدمات فنی )

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد .

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط بشرح ذیل می باشد:

پیرایش مردانه (درجه یک) با کد ISIC 930212

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

اصلاح سر - صورت (با ماشین) – مدل انواع مو .

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

قیچی – برس – شانه – ماشین اصلاح – فرچه – مو پاکن – سشوار و ...

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/500 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/500 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 6 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ماده 7 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/800 ريال می باشد .

ماده 8: رعایت شرایط ذیل برای تحصیل پروانه کسب دررسته صنفی فوق الذکرالزامی است :

1- حداقل متراژ مي بايست 25 متر مربع باشد.

2- انشعاب آب ، برق وتلفن مجزا باشد.

تبصره: درخصوص انشعاب آب ، درصورت عدم امکان ، واحد صنفی می بایست دارای منبع آب بهداشتی باشد.

3- مجهز به دستگاه آبگرمكن وسرويس سرشوي باشد.

4- صندلي كاربايستي ازنوع جك دارباشد.

5- صندلي مشتريان ازنوع مبلمان باشد.

6- درواحد های مذکور حداقل یکدستگاه يخچال وتلويزيون مورد استفاده قرارگیرد.

ضوابط خاص انتظامی :

7- درصورت استفاده از کتب ونشریات در واحد صنفی ، همگی آنها باید مجاز باشد.

8- استفاده از انواع فیلم ، سی دی و...غیرمجازو ممنوع می باشد.

ضوابط خاص انتظامی :

9- ديوار، كاشي کاری ، كف سراميك وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد.

تبصره : درخصوص ردیف 2 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا می باشد.

10-ماده 9 : پنجره ها بايد داراي پرده مناسب باشد.

11- نام واحد صنفی فارسی انتخاب واستفاده از نام های دینی، مذهبی ، انقلابی و... خودداری گردد.

تبصره: تائید نام واحد صنفی به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

12- نصب نرخنامه درمحل واحد صنفی الزامی است.

ماده 10: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و.... خواهد بود.

ماده 11: این ضوابط خاص در 11 ماده و19 بند و 3 تبصره تنظیم گردیده است.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: