امروز پنجشنبه 22 آذر


ضوابط پیرایشگری مردانه درجه 2

کد : 10051بازدید 2190 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 23 اسفند ماه 1392 ساعت 03:10 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه صنف آرایشگران

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

صنف پیرایش مردانه : (خدمات فنی )

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد.

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط بشرح ذیل می باشد:

پیرایش مردانه (درجه دو) با کد ISIC 930212

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

اصلاح سر - صورت (با ماشین) – مدل انواع مو .

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

قیچی – برس – شانه – ماشین اصلاح – فرچه – مو پاکن – سشوار و ...

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/500 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/500 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 6 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ماده 7 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ 000/600 ريال می باشد .

ماده 8: رعایت شرایط ذیل برای تحصیل پروانه کسب دررسته صنفی فوق الذکرالزامی است :

1- حداقل متراژ مي بايست 15 متر مربع باشد.

2- انشعاب آب ، برق مجزا باشد.

تبصره: درخصوص انشعاب آب ، درصورت عدم امکان ، واحد صنفی می بایست دارای منبع آب بهداشتی باشد.

3- صندلي كارسالم وازنوع معمولی می باشد.

4- استفاده از صندلی معمولی (مناسب) برای مشتریان بلامانع می باشد.

ماده 9 : پنجره ها بايد داراي پرده مناسب باشد.

ضوابط خاص انتظامی :

5- درصورت استفاده از کتب ونشریات در واحد صنفی ، همگی آنها باید مجاز باشد.

6- استفاده از انواع فیلم ، سی دی و... غیرمجازو ممنوع می باشد.

7- نام واحد صنفی فارسی انتخاب واستفاده از نام های دینی، مذهبی ، انقلابی و... خودداری گردد.

تبصره: تائید نام واحد صنفی به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ضوابط خاص بهداشتی :

8- ديوار، كاشي کاری ، كف سراميك وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد.

تبصره : درخصوص ردیف 2 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا می باشد.

9- واحدصنفی مجهز به کپسول های اطفاء حریق باشد.

10- نصب نرخنامه درمحل واحد صنفی الزامی است.

ماده 10: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و.... خواهد بود.

ماده 11: این ضوابط خاص در 10 ماده و17 بند و3 تبصره تنظیم گردیده است.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: