امروز جمعه 23 آذر


ضوابط چلوکباب-رستوران

کد : 10065بازدید 2119 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 23 اسفند ماه 1392 ساعت 03:18 مطلب قابل چاپ

بسمه تعالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ضوابط خاص صدور پروانه كسب دررسته

رستوران ،چلوکبابی وسالن غذا خوری

اتحاديه صنف چلوکباب واغذیه فروشان : (خدماتی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد.

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

رستوران ،چلوکبابی و سالن غذا خوری با کد ISIC  552113

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

سرو انواع غذاهای مجاز – سالاد و نوشابه جات – پذیرایی از مشتریان در واحد صنفی سالن غذاخوری.

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

دیگ – اجاق صنعتی – فریزر – سردخانه – یخچال – ویترین – میز و صندلی

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر  -/8/000/000  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/100/000 ريال   تا -/1/000/000  ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 500/000 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/30/000 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/  200/000ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/500/000 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 6 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 8: دارای آشپزخانه به مساحت 20 مترمربع خواهد بود.

ماده 9: واحد صنفی حداقل می بایست دارای یکدستگاه خودرو ویکدستگاه موتورسیکلت برای امر غذا رسانی باشد.

ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 10: این واحد باید دارای سرویس بهداشتی مجزا از آشپزخانه باشد.

ماده 11: این واحد می بایست دارای انبار مواد غذایی مناسب باشد.

ماده 12: واحد صنفی باید دارای سرد خانه،فریزر، یخچال ومحل نگهداری کالا و مواد غذایی مناسب و... باشد.

ماده 13 : دیوار کاشی کاری، کف سرامیک وسقف آن مورد تائید بهداشت باشد.

ماده 14: استعمال هرگونه دخانیات در واحد صنفی برای کارکنان ومشتریان ممنوع می باشد.

ماده 15: نصب دستگاه سرد کننده وگرم کننده ، برای فصول مختلف سال الزامی است.

ماده 16: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 17: واحد صنفی می بایست دارای آب مصرفی بهداشتی برای استفاده کارکنان و مشتریان باشد.

ماده 18: واحد صنفی باید دارای آب شرب بهداشتی برای کارکنان ومشتری باشد.

تبصره: درخصوص مواد 16 و17 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 19 : واحد صنفی باید دارای ظروف مناسب ومیز وصندلی و... جهت پذیرایی ازمیهمانان درمنازل وادارات ومجالس باشد.

تبصره : تائید مواد این ماده از نظر کنترل به عهده مرکز بهداشت خواهد بود.

ماده 20: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، 100 مترمربع می باشد.

تبصره: درخصوص مواد6و 7 و8 و9 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 21 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 4 نفر خواهد بود.

تبصره : ملاک تعداد کارگران شاغل در واحد صنفی منوط به ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی می باشد .

ماده 22: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 23: متصدیان واحد های صنفی مکلف به نصب نرخنامه درمعرض دید مشتریان می باشند.

ماده 24: متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند.

ماده 25 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: