امروز دوشنبه 30 مهر


مصالح ساختمانی

کد : 10084

اتحاديه صنف مصالح ساختمانی :                                                            (توزیعی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

خرده فروشی مصالح ساختمانی  با کد ISIC   523422

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

فروش انواع مصالح شامل - کچ ، سیمان ، موزاییک ، کاشی ، سرامیک ، آهک ، ماسه ، آجر ، بلوک و ...

 

ماده 4 : ابزار و وسایل شامل :

حداقل یک دستگاه خودرو وانت جهت حمل مصالح .

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/000/1ريال می باشد .

 

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد0

 

ماده 8: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، 12 مترمربع می باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 9: درصورت عدم حضور صاحب پروانه کسب متصدی می بایست نسبت به معرفی مباشر واجد الشرایط قانونی به اتحادیه اقدام گردد0

ماده 10 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 2 نفر خواهد بود0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 11: واحد صنفی می بایست دارای انبار با ابعاد حداقل 50 متر باشد0

تبصره1: انبار می بایست مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد0

تبصره2: انبار باید دارای مکان مناسبی برای استراحت کارگران باشد0

تبصره3: سرویس بهداشتی (دستشویی ، حمام) برای انبار ضروری است0

ماده 12 : دیوار ، کف وسقف واحد صنفی می بایست قابل قبول باشد0

ماده 13 : کپسول اطفاء حریق در واحد صنفی الزامی است0

ماده 14: واحد صنفی می بایست دارای کمکهای اولیه بهداشتی لازم باشد0

 

ماده 15 : متصدی واحد صنفی غیر از موارد تصریح شده در قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی ، ملزم به اجرای دستورات ابلاغی که از مراجع ذیصلاح وذیربط صادر می گردد توسط اتحادیه می باشد0

 

ماده 16: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه جهت رفاه مشتریان موظف به نصب دستگاه کارت خوان درمحل واحد صنفی می باشد0 

 

ماده 17: نصب نرخنامه درمحل واحد صنفی الزامی است0

 

ماده 18: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود

 

ماده 19: اين ضوابط خاص در 19 ماده و3 تبصره و 7 بند تنظيم گرديده است 0

 

ماده 20 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.