امروز جمعه 23 آذر


خرده فروشی گازهای ایمنی و اطفاء حریق

کد : 10122تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:29 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

     اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سرد کننده
                                                                                                                             شماره:93/5/6  
                                                                                                                                 تاریخ:1393/01/19
                                     

بدینوسیله نرخ صنف خرده فروشی گازهای ایمنی واطفاء حریق مصوب جلسه مورخ 92/12/27 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت  اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

 

ردیف

شــــــرح كــــامـــل خــدمات

مبلغ دستمزد بريال

1

شارژ کپسول 6 کیلویی

133.000

2

شارژ کپسول 4 کیلویی

98.000

3

شارژ کپسول 2 کیلویی

70.000

4

شارژ کپسول 1 کیلویی

50.000

5

شارژ کپسول 12 کیلویی

231.000

6

شارژ کپسول 50 کیلویی

840.000

7

بقیه تعمیرات و تعویض قطعات بصورت توافقی انجام میشود

 

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنف  خرده فروشی گازهای ایمنی واطفاء حریق ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

 

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه  می گردد.

 

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر-پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./