امروز جمعه 23 آذر


صنف الکتروموتور و سیم پیچی

کد : 10123تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:30 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سرد کننده

                                                                                                                                          شماره: 93/5/3

                                                                                                                                                تاریخ: 1393/01/19

 

بدینوسیله نرخ صنف الکتروموتور وسیم پیچی مصوب جلسه مورخ 92/12/27 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت  اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

رديف

پمپ شناور

قدرت

قیمت به ریال

1

شناور

3      اسب

2.520.000

2

شناور

5      اسب

3.500.000

3

شناور

5/7   اسب

4.900.000

4

شناور

10    اسب

5.600.000

5

شناور

5/12 اسب

6.090.000

6

شناور

15    اسب

6.160.000

7

شناور

5/17 اسب

6.300.000

8

شناور

20   اسب

6.580.000

9

شناور

25   اسب

-------

ردیف

نوع ترانس جوش تک فاز دوفاز سرویس وزدن وارنیش تعویض فن هواکش

قیمت بریال

1

150   آمپر

280.000

2

200   آمپر

350.000

3

250   آمپر

350.000

4

300   آمپر

350.000

5

350   آمپر

420.000

6

400   آمپر

420.000

تهیه لوازم مورد نیاز با مشتری می باشد

ردیف

نوع ترانس جوش تک فاز دوفاز سیم پیچی چوک بالا بدون سیم با روکش نخی

قیمت بریال

1

150   آمپر

560.000

2

200  آمپر

588.000

3

250   آمپر

630.000

4

300   آمپر

700.000

5

350   آمپر

770.000

6

400   آمپر

840.000

ردیف

نوع ترانس جوش تک فاز دوفاز سیم پیچی هسته پایین با سیم لاکی هر دو هسته

قیمت بریال

1

150   آمپر

1.820.000

2

200   آمپر

2.100.000

3

250   آمپر

2.380.000

4

300   آمپر

2.800.000

5

350   آمپر

3.220.000

6

400   آمپر

3.500.000

 

ژنراتورها

ردیف

نوع ژنراتور ها 3 فاز

KVA

آرمیچر

پوسته

1

ژنراتور آرمیچر تحریک

100

18.200.000

19.600.000

2

ژنراتور آرمیچر تحریک

125

19.600.000

25.200.000

3

ژنراتور آرمیچر تحریک

150

21.000.000

32.200.000

4

ژنراتور آرمیچر تحریک

175

23.100.000

35.000.000

5

ژنراتور آرمیچر تحریک

200

25.900.000

40.600.000

6

ژنراتور آرمیچر تحریک

250

31.500.000

46.900.000

7

ژنراتور 251 به بالا

از قرارKVA

1.750.00

+

8

ژنراتور

5/5

2.800.000

3.920.000

9

ژنراتور

5/7

3.500.000

4.200.000

10

ژنراتور

10

4.200.000

4.480.000

11

ژنراتور

5/12

4.900.000

4.900.000

12

ژنراتور

5/16

5.320.000

5.320.000

13

ژنراتور

20

6.440.000

6.440.000

14

ژنراتور

25

7.560.000

7.560.000

15

ژنراتور آرمیچر تحریک

32

8.120.000

8.120.000

16

ژنراتور آرمیچر تحریک

40

7.800.000

7.800.000

17

ژنراتور آرمیچر تحریک

50

9.000.000

9.000.000

18

ژنراتور آرمیچر تحریک

65

10.800.000

10.800.000

19

ژنراتور آرمیچر تحریک

75

13.200.000

13.200.000

 

الکتروموتورها

ردیف

نوع الکترومورهای 3 فاز

قدرت اسب

قیمت بریال

1

 الکتروموتوری های  1500 دور

150  اسب

3.360.000

2

 الکتروموتوری های  1500 دور

200  اسب

3.080.000

3

 الکتروموتوری های  20 اسب به بالا

از قرار هر اسب

224.000

4

 الکتروموتوری های  1500 دور

1      اسب

1.260.000

5

 الکتروموتوری های  1500 دور

5/ 1  اسب

1.470.000

6

 الکتروموتوری های  1500 دور

2      اسب

1.960.000

7

 الکتروموتوری های  1500 دور

3      اسب

2.450.000

8

 الکتروموتوری های  1500 دور

4      اسب

2.660.000

9

 الکتروموتوری های  1500 دور

5/5   اسب

2.800.000

10

 الکتروموتوری های  1500 دور

5/7   اسب

2.940.000

11

 الکتروموتوری های  1500 دور

10    اسب

3.150.000

12

 الکتروموتوری های  1500 دور

15    اسب

3.640.000

13

 الکتروموتوری های  1500 دور

20    اسب

4.480.000

14

 الکتروموتوری های  1500 دور

25    اسب

5.320.000

15

 الکتروموتوری های  1500 دور

30    اسب

6.300.000

16

 الکتروموتوری های  1500 دور

40    اسب

9.520.000

17

 الکتروموتوری های  1500 دور

50    اسب

10.500.000

18

 الکتروموتوری های  1500 دور

60    اسب

1.190.000

19

 الکتروموتوری های  1500 دور

100  اسب

21.000.000

20

 الکتروموتوری های  1500 دور

125  اسب

245.000.000

سیم پیچی فن

ردیف

الکتروموتور

فهرست

قیمت بریال

1

سیم پیچی فن کولر وفن هواکش

1 دور

630.000

2

سیم پیچی فن کولر

2 دور

770.000

3

سیم پیچی فن کولر

3 دور

910.000

4

سیم پیچی پمپ لورا بزرگ

 

910.000

5

سیم پیچی پمپ لورا کوچک

 

630.000

6

بازوبست پمپ آب جهت تعمض بلبرینگ وکاسه نمد

بدون لوازم

252.000

7

سیم پیچی موتور لباسشویی 2 قلو خشک کن

 

532.000

8

سیم پیچی موتور لباسشویی 2 قلو شستشو

 

560.000

9

سیم پیچی پمپ های موشکی

 

952.000

10

تعویض بلبرینگ پمپ های موشکی

بدون لوازم

308.000

11

سیم پیچی پمپ پدرولا

 

798.000

12

سیم پیچی فن کولر اسپلیت

 

630.000

13

سیم پیچی موتور تاورکرین سه سرعته قلاب دریک استاتور

 

25.200.000

14

سیم پیچی موتور تاورکرین سه سرعته قلاب دریک استاتور

 

35.000.000

15

سیم پیچی موتور تاورکرین تک سرعته بزرگ

 

6.300.000

16

سیم پیچی موتور گردان تاورکرین تک سرعته ترمزدار

 

6.300.000

17

سیم پیچی موتورشاریوتاورگرین تک سرعته کوچک

 

3.780.000

18

سیم پیچی ترانس جوش با سیم 2

200 آمپر

2.520.000

19

سیم پیچی ترانس جوش با سیم 5/2

250 آمپر

2.800.000

20

سیم پیچی ترانس جوش با سیم 3/0

300 آمپر

4.200.000

21

سیم پیچی ترانس جوش با سیم 3/0

350 آمپر

4.900.000

22

سیم پیچی موتور آسانسور دو دور دوسرعته

5/5 اسب

6.300.000

23

سیم پیچی موتور آسانسور دو دور دوسرعته

5/7 اسب

7.280.000

24

سیم پیچی موتور آسانسور دو دور دوسرعته

10  اسب

9.100.000

25

سیم پیچی موتور آسانسور دو دور دوسرعته

15  اسب

11.200.000

هزینه ایاب وذهاب وکلیه خدمات در محل توافقی وبعهده مشتری می باشد.

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنف  الکتروموتور وسیم پیچی  ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./