امروز جمعه 23 آذر


نصب ایزوگام

کد : 10125تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:31 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

                                                          اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سرد کننده                                                           

                                                                                                                             شماره:93/5/7

                                                                                                                                  تاریخ:1393/01/19

 

بدینوسیله نصب ایــزو گــام مصوب جلسه مورخ 92/12/27 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت  اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

 

رديف

شــــــرح

1

بابت نصب ایزوگام بالای 50 متر مربع با ضخامت کار 96.000ريال دستمزد نصاب میباشد .

2

بابت نصب ایزوگام جهت سرویس بهداشتی توافق طرفین می باشد .

3

بابت نصب ایزوگام دیوار تا ارتفاع هر 2متر مربع 15.600ريال دستمزد نصاب میباشد .

4

بابت نصب ایزوگام دیوار بالای ارتفاع هر2متر مربع با رؤیت کار توافقی محاسبه میگردد .

5

بابت نصب ایزوگام پی و منبع آب توافق طرفین لحاظ میگردد .

6

حق العمل کاری مربوط به دفتر که شامل (هزینه های: مواد ، کپسول گاز ، حمل و ایاب و ذهاب) به نرخ روز به صورت توافقی اخذ میگردد .

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنف  نصب ایــزو گــام ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

 

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

 

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./