امروز پنجشنبه 22 آذر


درب و پنجره سازی آهنی 96

کد : 10127بازدید 4191 بارتاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:34 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی

شماره :96/14/64

تاریخ :96/07/11

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 08/06/1396 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ درب و پنجره سازی آهنی جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

ردیف

نوع خدمات 

نرخ مصوب به ريال 

 دستمزد ساخت درب وپنجره آهنی ساده هرکیلو گرم  

17.000  

   دستمزد ساخت انواع درب وپنجره مدل دار ومنقوش

  با توافق طرفين

   

  1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي درب و پنجره سازی آهنی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

  2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

  3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


  ارتباط با کاربران

  نام شما:

  ایمیل شما: