امروز پنجشنبه 22 آذر


کابینت سازی

کد : 10128تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:36 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه صنف درب وپنجره سازان

                                                                                                                                       شماره :92/14/61

                                                                                                                                       تاریخ : 92/06/17

 

بدینوسیله نرخ صنف کابینت سازی مصوب جلسه مورخ 1392/05/29کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت  اطلاع و رعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

ردیف

نوع جنس

نرخ مصوب به ریال

قیمت زمینی

قیمت دیواری

مبلغ کل

1

كابينت گالوانيزه با درب رنگ كوره اي درجه يك

1.170.000

780.000

1.950.000

2

كابينت گالوانيزه با درب رنگ ساده درجه يك

960.000

640.000

1.600.000

3

كابينت آلومينيومي يك ميل با رنگ كوره اي 

1.550.000

1.000.000

2.550.000

4

كابينت آلومينيومي يك ميل با رنگ  استاتیک 

1.650.000

1.150.000

2.800.000

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کابینت با لولاگازور هرمتر 100000 ریال به مبلغ کارکرد محاسبه می گردد.

2- تاج فلزی با رنگ کوره ای فی هرمتر 120000 ریال محاسبه می گردد.

3- تاج آلومینیومی با رنگ کوره ای فی هرمتر 180000 ریال محاسبه می گردد.

4- کابینت این دوپله هرمتر 1/8 متر طول زمینی محاسبه واپن تک پله 1/5 برابر متر زمینی محاسبه می گردد.

5- درب نما درکابینت فلز هر عدد 90000 ریال وکابینت آلومینیومی هرعدد 50000 ریال محاسبه می گردد.

6- کارهای قناسی وکارهایی که در نرخنامه ذکر نشده است به صورت توافقی محاسبه می گردد.

ردیف

نوع جنس

نرخ مصوب به ریال

قیمت زمینی

قیمت دیواری

مبلغ کل

1

کابینت بدنه mdf با درب mdf لب اتویی

1.750.000

1.150.000

2.900.000

2

کابینت بدنه mdf با درب لب پی وی سی

2.000.000

1.200.000

3.200.000

3

کابینت بدنه mdf با درب پروفیلی 

2.100.000

1.200.000

3.300.000

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کابینت ساخته شده با بدنه گالوانیزه در هرمتر مربع 150000ریال ارزانتر محاسبه می گردد.

2- کابینت ساخته شده با بدنه آلومینیوم در هر متر مربع 400000 ریال گرانتر محاسبه می گردد.

3- اندازه استاندارد کابینت های فوق با کابینت زمینی عمق 55 وارتفــاع 90 با پاخور وقرنیز وصفحـــه رویـــه دیواری عمق 30 وارتفاع 70 با تاجدو زیر چراغ می باشد.

4- درصورت نداشتن تاج وپاخور وزیر چراغ مبلغ 15% از نرخ کابینت کسر می گردد.

5- قرنیز آلمانی فی هرمتر 85000 ریال محاسبه می گردد.

6- کابینت ایســـتاده عمق 55-5/2 برابر کابینت زمینی محاسبه می گردد و ویترین دوبرابرکابینــــت دیـــــواری محاسبه می گردد.

7- هزینه درب نما در کابینت mdf برمبنای جنس مصرفی درب کابینت محاسبه می گردد.

8- خرید سینگ وشیشه ودستگیره وهـــــود و وسایل اضافی به عهده خریدار ونصب هود وسینـــگ وگاز تـوکار هرکدام به مبلغ 90000 ریال محاسبه می گردد.

9- اجرت نصـب کابینت در داخل شهــــر با کرایه حمل 16% ودرخارج از شهر 20% وکرایه حمل به عــــهده خریدار می باشد.

10- کابینت این دوپله هریک متر 1/8 مترطول زمینی محاسبه واپن تک پله 1/5 برابر زمینی محاسبه می گردد وکارهای قناسی وتزئینی به صورت توافقی می باشد.

11- درصورت هرگونه شکایت ویا عیب نقصی در کار ساخته شده طبـــق نظریه کارشناس اتحادیه قیمت گذاری  می گردد ونظریه کارشناس ملاک می باشد.

12- کابینت ارتفاع دیواری 30-90%  به قیمت کابینت دیواری اضافه می گردد.

ردیف

نوع جنس

نرخ مصوب به ریال

قیمت زمینی

قیمت دیواری

مبلغ کل

1

كابينت گالوانيزه با درب رنگ كوره اي درجه يك

1.170.000

780.000

1.950.000

2

كابينت گالوانيزه با درب رنگ ساده درجه يك

960.000

640.000

1.600.000

3

كابينت آلومينيومي يك ميل با رنگ كوره اي 

1.550.000

1.000.000

2.550.000

4

كابينت آلومينيومي يك ميل با رنگ  استاتیک 

1.650.000

1.150.000

2.800.000

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

1- کابینت با لولاگازور هرمتر 100000 ریال به مبلغ کارکرد محاسبه می گردد.

2- تاج فلزی با رنگ کوره ای فی هرمتر 120000 ریال محاسبه می گردد.

3- تاج آلومینیومی با رنگ کوره ای فی هرمتر 180000 ریال محاسبه می گردد.

4- کابینت این دوپله هرمتر 1/8 متر طول زمینی محاسبه واپن تک پله 1/5 برابر متر زمینی محاسبه می گردد.

5- درب نما درکابینت فلز هر عدد 90000 ریال وکابینت آلومینیومی هرعدد 50000 ریال محاسبه می گردد.

6- کارهای قناسی وکارهایی که در نرخنامه ذکر نشده است به صورت توافقی محاسبه می گردد.

-------------------------------------------------

1- كليـه متصديان واحدهاي صنفـي  کابینت سازی  ملـــــزم به رعايت اين نرخنامه ونصــــب در معرض ديـــــد  مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد قبــــول بـــــوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به مجمع امور صنفی واتحادیه مربوطه واقـــع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیرپشت مسجد جامع مراجعه نمایند./