امروز سه شنبه 1 آبان


عکاسی

کد : 10130تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:37 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

 

اتحادیه صنف عکاسان

                                                                                          شماره :126/59/91

                                                                                         تاریخ : 15/08/91

 

بدینوسیله نرخ صنف عکاسی  مصوب جلسه مورخ 1391/07/25کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

 

رديف 

شرح خدمات 

تعداد 

قيمت بريال 

1 

عكس پرسنلی 3*2 – 4*3 – 4*6 

6 قطعه 

-/000/60 

2 

چاپ مجدد عکس پرسنلی 3*2 – 4*3 – 4*6 

6 قطعه 

-/000/50 

3

فتوکپی A4

هر عدد 

-/500/1 

4

فتوکپی A4 پشت و رو  

هر عدد 

-/000/2 

5

فتوکپی A3 پشت و رو 

هر عدد 

-/500/2 

6

فتوکپی A3

هر عدد

-/000/2

 

نرخ سایر خدمات (فیلمبرداری و عکسبرداری  از مجالس و مراسمات ، میکس ، مونتاژ ،    عکس های سایز بزرگ اعم از رنگی ، سیاه و سفید ، دیجیتال و ... ) با توافق طرفین می باشد .)

همکاران محترم ملزم به عقد قرارداد می باشند.

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي  صنف عکاسی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به مجمع امور صنفی واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./