امروز پنجشنبه 22 آذر


قالب یخ

کد : 10137تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:40 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه خواربار و لبنیات

                                                                                                                          شماره : 91/3/92

                                                                                                                           تاريخ : 91/04/04

 

بدینوسیله نرخ صنف هر قالب یخ  مصوب جلسه مورخ 1391/03/31کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت  اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

 

نرخ هر قالب یخ 20 کیلویی درب کارخانه با احتساب 5% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ   -/17/000ريال تعیین گردید .

عمده فروشی در سر کار مبلغ   -/17/000ريال

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنف  هر قالب یخ  ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

 

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

 

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به مجمع امور صنفی واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./