امروز پنجشنبه 22 آذر


آب آشامیدنی

کد : 10138تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:41 مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه خواربار و لبنیات

                                                                                              شماره : 91/3/87

                                                                                               تاريخ : 91/03/30

 

بدینوسیله نرخ صنف آب آشامیدنی شرکت کوهین دریا مصوب جلسه مورخ 1391/2/26کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت  اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

 

    أ‌- آب تصفیه شده کوهین هر گالن 20 لیتری 1/500ريال 

   ب‌- آب تصفیه شده کوهین تحویل درب منازل توسط خودرو هر گالن 20 لیتری 2/500ريال 

   ت‌- آب تصفیه شده کوهین تحویل منازل با تانکر هر متر مکعب 70/000ريال (تانکر های کوچک از 6 متر مکعب) 

 

نرخ فروش و حمل و نقل  آب شیرینکن بندرلنگه به شرح ذیل می باشد :

  أ‌- هزینه خرید و حمل آب شرب تصفیه شده بندرلنگه تحویل درب منازل هر متر مکعب 45/000 ريال  

  ب‌- هزینه خرید و حمل آب معمولی تحویل درب منازل هر متر مکعب 30/000ريال 

 

-  لازم بذکر است قیمت خرید و حمل آب با تانکرهای حجم بالاتر از 6 متر مکعب به ازاء  هر متر مکعب  مبلغ 5/000 ريال کاهش قیمت می یابد . 

-  ضمناً لازم است شرکت کوهین دریا با هماهنگی اتحادیه صنف خواربار و لبنیات و مجمع امور صنفی نسبت به تعیین عاملین توزیع در سطح شهرستان و نیز درصد سود عاملین توزیع اقدام نماید . 

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنف  آب آشامیدنی شرکت کوهین دریا  ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به مجمع امور صنفی واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./