امروز جمعه 23 آذر


نرخ آژانس تاکسی تلفنی 97

کد : 10140بازدید 2805 بارتاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:42 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل

شماره:97/60/53

تاریخ:97/04/02

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 23/03/1397 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته آژانس تاکسی تلفنی جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

الف: حوزه شهر بندرلنگه:

رديف 

شــــــــــــــــــــــــــرح 

مبلغ بریال 

1 

از محلات  مرکزی  شهر به محلات : بلوکی– لاری– سعبه ای– رودباری –امیرآباد- فلکه ساعت- بازار– گرک – بحرینی و ترمینال 

36.000 

2 

از محلات مرکزی شهر به ترمینال – فرمانداری– محله بلوچ – منازل50 دستگاه – کوی دارایی – منازل آب شیرین کن  

36.000 

3

از محلات مرکزی شهر به بیمارستان – کوی پلیس – تامین اجتماعی – پمپ بنزین

36.000

4

از محلات مرکزی شهر به ساحل صدف و فرودگاه(در صورتیکه از آژانسهای در حوزه مرکز شهر استفاده گردد)

60.000

5

از محلات مرکز شهر به منازل آب شیرین کن – حسین آباد جنوبی و شمالی و راهنمایی و رانندگی – دانشگاه و منازل سازمانی سپاه وبالعکس

36.000

6

از محلات مرکز شهر به شهرک صنعتی و کشتارگاه

42.000

7

از محلات بندرلنگه به پایانه بار بندرکنگ و شرکت گاز بندرکنگ

72.000

8

از محلات مرکز شهر به پارک دولت و گشه

42.000

9

از محلات شهر بندرلنگه به محلات بندرکنگ

65.000

10

از محلات شهر بندرلنگه به اسکله بندرکنگ

72.000

11

از محلات شهر بندرلنگه به پارک جنگلی و پلیس راه

120.000

12

از ابتدای میدان ولایت (فرمانداری)به پارک جنگلی و پلیس راه

90.000

13

از کوی پلیس و پمپ بنزین و تامین اجتماعی به دانشگاه و منازل سپاه

42.000

14

از ابتدای میدان ولایت(فرمانداری) وپایانه مسافربری به محلات بندرکنگ

55.000

15

از حسین آبادجنوبی وشمالی ومنازل آب شیرین کن به دانشگاه وراهنمایی و رانندگی و منازل سپاه(درصورتیکه از آژانسهای در محدود حسین آباد استفاده گردد)

30.000

16

از حسین آباد به بیمارستان – کوی پلیس – تامین اجتماعی و پمپ بنزین

42.000

17

از منازل سپاه و شهرک صنعتی و حسین آباد به فرودگاه و ساحل صدف

72.000

18

از حسین آباد جنوبی و شمالی به شرکت گاز و پایانه بار بندرکنگ

55.000

19

از حسین آباد حد فاصله میدان ولایت(فرمانداری) به اسکله بندرکنگ

72.000

20

از حسین آباد حد فاصله میدان ولایت(فرمانداری)به محلات بندرکنگ

55.000

21

ازمنازل سازمانی سپاه، دانشگاه وحسین آبادشمالی وجنوبی به پارک دولت وگشه

55.000

22

ازمحلات بندرلنگه به محله حیدر آباد

36.000

ب: حوزه شهر بندركنگ:

ردیف

شــــــــــرح

مبلغ بریال

1

از محلات  درون شهری بندرکنگ به سایر محلات

30.000

2

از محلات بندرکنگ به پایانه بار بندرکنگ و شرکت گاز و محله ابوذر

36.000

3

از محلات بندرکنگ تا داخل اسکله بندرکنگ

36.000

4

از محلات بندرکنگ به پارک جنگلی و پلیس راه

42.000

5

از محلات بندرکنگ تا فرودگاه بندرلنگه

110.000

6

از محلات بندرکنگ به پارک دولت بندرلنگه و گشه

90.000

7

از محلات بندرکنگ به محلات مرکزی بندرلنگه(بلوکی- سعبه ای – لاری –  رودباری – امیرآباد)

55.000

8

از محلات بندرکنگ به بیمارستان بندرلنگه و کوی پلیس

72.000

9

از محلات بندرکنگ به حسین آباد جنوبی و شمالی و منازل آب شیرین کن و فرمانداری – میدان ولایت

55.000

10

از محلات بندرکنگ به پمپ بنزین و میدان ناخدا

30.000

11

از محلات بندرکنگ به دانشگاه و میدان بادگیر بندرلنگه

36.000

 

کلیه آژانس های تاکسی تلفنی ملزم به سرویس دهی وارایه خدمات درطول شبانه روز می باشند.

توضیحات:

نرخ سرویس دهی شب از ساعت 24 الی 6 صبح 25% افزایش خواهد یافت .

نرخ سرویس دهی ساعتی درون شهری به ازای هرساعت -/85.000 ریال .

کلیه مسیرهای منتهی به خاکی بیش از 200 متر مبلغ -/5.000 ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.

ظرفیت خودرو برای انجام سرویس حداکثر 4 نفر می باشد.

کمیسیون رانندگان به صاحبان آژانس بابت کمیسیون 20% می باشد.

واحد های صنفی آژانسهای تاکسی تلفنی در محدوده بخش شیبکوه و مرکزی به بندرلنگه به ازای هر کیلومتر -/6.000 ریال می باشد. در سرویس های رفت و برگشت، مسیر برگشت 50% مبلغ دریافتی مسیررفت محاسبه می شود.

شهروندان محترم می توانند جهت سرویس دهی از نزدیک ترین واحد صنفی که درنزدیک محل سکونتشان می باشد؛ استفاده نمایند تاکرایه کمتری جهت سرویس به آنها تعلق گیرد.

نرخ سرویس دهی آژانس های در داخل روستاهای بخش مرکزی و شیبکوه -/15.000 ریال می باشد.

کلیه آژانس های تاکسی تلفنی ملزم به سرویس دهی وارایه خدمات درطول شبانه روز می باشند.

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي آژانس تاکسی تلفنی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: