امروز دوشنبه 30 مهر


سومين اجلاس

کد : 10150بازدید 2172 بارتاریخ انتشار 03 خرداد ماه 1393 ساعت 13:27

برگزاری آخرین جلسه دوره کاری اتاق اصناف+عکس

سومین و آخرین جلسه ماهیانه اتاق اصناف بندرلنگه قبل از انتخابات جدید اتاق اصناف در روز سه شنبه مورخ 93/02/30 با حضور کلیه روساء و نمایندگان اتحادیه های صنفی تشکیل گردید.دراین جلسه که بمدت 3ساعت بطول انجامید ،موضوعاتی از قبیل:ارایه گزارش دوساله اتاق اصناف-تقدیر و تشکر از همکاری هیات مدیره اتحادیه های صنفی و کارکنان در امر برگزاری انتخابات اتحادیه ها-حذف حدود صنفی و سقف کلیه رسته های تحت پوشسش اتحادیه صنفی و مسائل مربوط به اتحادیه ها و موارد مرتبط با اصناف مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت .از مهمترین موضوعات مربوط به جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)بوده است.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما:تصاویر مربوطه

Phoenix:تصویر0 از 6تصویرPhoenix:تصویر1 از 6تصویرPhoenix:تصویر2 از 6تصویرPhoenix:تصویر3 از 6تصویر
Phoenix:تصویر4 از 6تصویرPhoenix:تصویر5 از 6تصویر