امروز سه شنبه 1 آبان


نرخ صنف فتوکپی و عکاسی

کد : 10179بازدید 8124 بارتاریخ انتشار 24 آذر ماه 1393 ساعت 10:52 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران

شماره:95/59/2

تاریخ:1395/01/08

 

بدینوسیله نرخ صنف فتوکپی و عکاسی مصوب جلسه مورخ 20/11/1394 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

 

توضیح1: هزینه روتوش حداکثر مبلغ 30.000 ریال اضافه می شود .

توضیح2: چاپ هر گونه عکس پرسنلی از روی CD یا مموری به قیمت چاپ مجدد محاسبه خواهد شد .

توضیح 3 : نرخ سایر خدمات (فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس و مراسمات ، میکس ، مونتاژ ، عکس های سایز بزرگ اعم از رنگی ، سیاه و سفید ، دیجیتال و ...) با توافق طرفین می باشد .

همکاران محترم ملزم به عقد قرارداد می باشند .

نرخ سایر خدمات و سایزهای غیر متعارف با توافق طرفین می باشد .

رديف 

شرح خدمات 

نرخ پیشنهادی  

نرخ شهرستان همجوار بندرعباس 

نرخ مصوب 

1

فتوکپی یک رو  ((A4

2.000 

2.000 

2.000 

2

فتوکپی پشت و رو  ((A4

3.000 

3.000

2.500

3

فتوکپی   3 یک رو  ((A

4.000

4.000

3.000

4

فتوکپی   3 پشت و رو  ((A

6.000

6.000

6.000

 

رديف

شرح خدمات

نرخ پیشنهادی

نرخ شهرستان همجوار بندرعباس

نرخ مصوب

1

پرس کارت به اندازه               کارت شناسایی

30.000

30.000

30.000

2

پرس کارت  A5

40.000

40.000

40.000

3

پرس کارت  A4

60.000

60.000

60.000

4

پرس نرم به اندازه کارت شناسایی

55.000

55.000

55.000

 

رديف

شرح خدمات

نرخ پیشنهادی

نرخ شهرستان همجوار بندرعباس

نرخ مصوب

1

عکس پرسنلی 4*3 و 3*2 به تعداد 6 قطعه

100.000

100.000

100.000

2

چاپ مجدد  6 قطعه

85.000

85.000

85.000

3

عکس پرسنلی 4*6   6 قطعه

120.000

120.000

120.000

4

چاپ مجدد     6 قطعه

95.000

95.000

95.000

 

رديف

شرح خدمات

نرخ پیشنهادی

نرخ شهرستان همجوار بندرعباس

نرخ مصوب

1

چاپ عکس رنگی 15*10 یک قطعه

6.500

6.500

6.500

2

چاپ عکس رنگی 12*9        یک قطعه

6.500

5.000

5.000

3

ظهور    یک قطعه

60.000

60.000

60.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي فتوکپی و عکاسی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./