امروز پنجشنبه 22 آذر


نرخ صنف فتوکپی و عکاسی 97

کد : 10179بازدید 8476 بارتاریخ انتشار 24 آذر ماه 1393 ساعت 10:52 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران

شماره:97/59/185

تاریخ:1397/09/17

 

بدینوسیله نرخ صنف فتوکپی و عکاسی مصوب جلسه مورخ 1397/09/11انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

رديف 

شرح خدمات 

تعداد برگ 

قیمت (ريال) 

                           1

فتوکپی یک رو  ((                                        A4

یک برگ                        

3.000

2

فتوکپی پشت و رو  ((A4

یک برگ

5.000 

3

فتوکپی  یک رو  ((A3

یک برگ

6.000 

4

فتوکپی پشت و رو  ((A3

یک برگ

9.000