امروز پنجشنبه 22 آذر


نانهای بربری و سنگک 1394

کد : 10180بازدید 1740 بارتاریخ انتشار 24 آذر ماه 1393 ساعت 10:55 مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف قنادان و نانوایان

شماره :94/15/146

تاریخ:94/03/25

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 94/03/16 کارگروه آرد و نان شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته نانهای بربری و سنگک جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

 

ردیف

نوع محصول 

وزن به چانه (گرم) 

قیمت مصوب

(ريال) 

1

نان بربری 

420 

8.000 

2

نان بربری کنجد دار

420

10.000

3

نان سنگگ

650

13.000

4

نان سنگگ کنجد دار

650

15.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي نانهای بربری و سنگک ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: