امروز دوشنبه 30 مهر


آرایشگران درجه ممتاز

کد : 10200بازدید 1711 بارمطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف آرایشگران

شماره:93/61/310

تاریخ:1393/12/26

 

باستناد بند 8 صورتجلسه مورخ 1393/12/19 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته آرایشگران درجه ممتاز جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شــــــرح خـــدمـــات 

مبلغ بريال(درجه ممتاز)

1

دستمزد آرایش عروس با گریم بدون مواد

2.000.000

2

دستمزد آرایش عروس عقد با گریم

1.300.000

3

آرایش صورت کامل

-----------

4

اصلاح صورت با ابرو

100.000

5

دستمزد دكلره موي كوتاه

150.000

6

دستمزد دكلره موي بلند

160.000

7

دستمزد دكلره دست با مواد

60.000

8

دستمزد دكلره صورت با مواد

60.000

9

دستمزد رنگ كردن موي بلند

110.000 تا 200.000

10

دستمزد رنگ كردن موي كوتاه

80.000 تا 140.000

11

دستمزد  رنگ كردن ابرو با مواد

20.000

12

دستمزد  سشوار موي بلند

80.000 تا 140.000

13

دستمزد سشوار موي كوتاه

60.000 تا 120.000

14

دستمزد صاف كردن موي بلند به ازاي هرتيوپ مواد

140.000

15

دستمزد صاف كردن موي كوتاه به ازاي هرتيوپ مواد

100.000

16

دستمزد فركردن موي بلند

160.000

17

دستمزد فركردن موي كوتاه

150.000

18

دستمزد مش تمام سر(موي بلند)

200.000

19

دستمزد مش تمام سر(موي كوتاه)

120.000

20

دستمزد ميزانپلي موي بلند (پیچیدن و درست کردن مو)

160.000 تا 240.000

21

دستمزد ميزانپلي موي كوتاه (پیچیدن و درست کردن مو)

120.000 تا 180.000

22

دستمزد كوتاه كردن مدل هاي فانتزي

120.000 تا170.000

23

دستمزد كوتاه كردن مو

80.000

24

دستمزد كوتاه كردن موي جلوي سر

60.000 تا 80.000

25

دستمزد كوتاه كردن موي بچه (با توافق طرفين )

-------

26

اپيلاسيون هر دست (با مواد)

80.000

27

اپيلاسيون هرپا (با مواد )

90.000

28

اصلاح صورت

60.000

29

اصلاح ابرو

60.000

30

اصلاح با شمع (صورت) بدون ابرو

120.000

31

دستمزد آرایش صورت بدون گریم (بدون مواد)

270.000

32

دستمزد آرایش صورت با گریم (بدون مواد)

300.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي آرایشگران درجه ممتاز ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: