امروز پنجشنبه 22 آذر


کت و شلوار و پیراهن دوزی 94

کد : 10210بازدید 6967 بارتاریخ انتشار 10 خرداد ماه 1394 ساعت 09:03 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف خیاطان

شماره:94/10/36

تاریخ:94/02/29

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 17/02/1394 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان شهرستان بندرلنگه بدينوسيله کت و شلوار و پیراهن دوزی جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شـــــرح كـامــــــل خــــــــــدمـــــــــات

مبلغ دستمزد به ريال

1

دوخت پيراهن مردانه ساده

170.000

2

دوخت پيراهن اندامی

195.000

3

دوخت پيراهن فرم

170.000

4

دوخت پیراهن فرم نظامی چهار جیب پاگون دار

225.000

5

دوخت پیراهن پسرانه معمولی

130.000

6

دوخت شلوار مردانه چهار جیب

280.000

7

دوخت شلوار مردانه سه جیب

270.000

8

دوخت شلوار پسرانه (تاقد 85)

190.000

9

دوخت كت وشلوار مردانه

2.100.000

10

دوخت كت وشلوار پسرانه

1.700.000

11

دوخت كت تك مردانه

1.700.000

12

دوخت كت تك پسرانه

1.300.000

13

کوتاه کردن شلوار(دمپا)

40.000

14

تنگ کردن کمر

50.000

15

تعمیر کلی (ران، زانو و دمپا) شلوار پارچه های فاستونی

80.000

16

تعویض زیپ با کیفیت بالا

40.000

17

کوتاه کردن شلوار لی فابریک

60.000

18

تنگ کردن کمر شلوار لی

60.000

19

تعمیر کلی ران – زانو و دمپای شلوار لی

75.000

20

تعویض زیپ شلوار لی با کیفیت بالا

50.000

21

دوخت شلوار زنانه ساده

190.000

22

دوخت مانتو ساده

255.000

23

دوخت مانتو مدل دار

315.000

26

نرخ سایر خدمات(تعمیرات – دوخت پیراهن و شلوار خارج از استاندارد و با پارچه خاص )با توافق طرفین می باشد .

27

آستر درجه 1 و گاند کشی و خرج کار درجه 1 مبلغ 20.000 ريال به اجرت دوخت هر شلوار اضافه می گردد.

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي کت و شلوار و پیراهن دوزی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: