امروز جمعه 23 آذر


نرخ انواع میوه و تره بار94/10/05

کد : 10240بازدید 1518 بارتاریخ انتشار 05 دي ماه 1394 ساعت 11:02 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه میوه وتره بار ومواد پروتئینی

شماره : 94/4/334

تاريخ : 94/10/05

 

بدينوسيلـــه نـــــرخ مصوب انواع میـــوه و تـره بار بندرلنگه كه از تاريخ 05/10/ 1394 تا اطلاع ثانـــوي وبصورت شناور ميباشد بشرح ذيل اعلام ميدارد:

 

ردیف

 

نــوع میـــوه

 

خـرده فـروشــی

 

ردیف

 

نــوع میـــوه

 

خـرده فـروشــی

1.

سبزی خوردن

26.000

 23.

انواع سیب درختی

30.000

2.

سبزی خورشتی

20.000

 24.

نارنگی محلی

55.000

3.

لوبیا سبز نو

33.000

 25.

انگور بی هسته ارومیه

36.000

4.

موزدرشت درجه یک

40.000

 26.

ذرت

17.000

5.

سیر خشک  

110.000

 27.

گوجه نو

40.000

6.

انواع کدو

16.000

 28.

لیمو ترش ریز

100.000

7.

هویج

19.000

 29.

انگور ریش بابا

30.000

8.

سیب زمینی نو مرغوب

19.000

 30.

انار درجه دو

27.000

9.

کلم برگ قرمز

19.000

 31.

پرتقال محلی

30.000

10. 

کلم برگ سفید

14.000

 32.

پرتقال واشنگتنی

44.000

11. 

پیاز زرد و کشکی، قرمز

23.000

 33.

نارنگی شمالی

36.000

12. 

انواع بادمجان قلمی

25.000

 34.

لیموشیرین

35.000

13. 

انواع بادمجان دلمه

20.000

 35.

بادمجان گلخانه ای

35.000

14. 

خیار گلخانه ای مرغوب

34.000

 36.

طالبی 8 خط

24.000

15. 

خیار رسمی مرغوب

18.000

 37.

نارنگی تخم پاکستانی

45.000

16. 

کرفس

11.500

 38.

لیمو خارکی

80.000

17. 

فلفل دلمه نو

37.000

 39.

انواع کاهوپاک نشده

18.000

18. 

فلفل قلمی ریز نو

32.000

 40.

گوجه فرنگی گلخانه ای

50.000

19. 

گل کلم

20.000

 41.

خرمالو

50.000

20. 

سیب زمینی کهنه

13.000

 42.

بامیه

45.000

21. 

خربزه مشهدی درجه یک

26.000

 43.

انار درجه یک

50.000

22. 

شلغم و  چغندر

20.000

 44.

کیوی مرغوب درشت

40.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي میوه و تره بار ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- قیمت اقلامی که در نرخنامه ذکر نگردیده است با حداکثر سود 30 درصد محاسبه می شود .

3- قیمت اقلامی که در زیر نظر اتاق اصناف می باشد روزانه بر اساس فاکتور خرید از طرف اتاق اصناف و اتحادیه اعلام می گردد .

4- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضوراً به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 

 

ردیف

 

نــوع میـــوه

 

خـرده فـروشــی

ردیف

 

نــوع میـــوه

 

خـرده فـروشــی

1.      

سبزی خوردن

26.000

23.               

انواع سیب درختی

30.000

2.      

سبزی خورشتی

20.000

24.               

نارنگی محلی

55.000

3.      

لوبیا سبز نو

33.000

25.               

انگور بی هسته ارومیه

36.000

4.      

موزدرشت درجه یک

40.000

26.               

ذرت

17.000

5.      

سیر خشک  

110.000

27.               

گوجه نو

40.000

6.      

انواع کدو

16.000

28.               

لیمو ترش ریز

100.000

7.      

هویج

19.000

29.               

انگور ریش بابا

30.000

8.      

سیب زمینی نو مرغوب

19.000

30.               

انار درجه دو

27.000

9.      

کلم برگ قرمز

19.000

31.               

پرتقال محلی

30.000

10. 

کلم برگ سفید

14.000

32.               

پرتقال واشنگتنی

44.000

11. 

پیاز زرد و کشکی، قرمز

23.000

33.               

نارنگی شمالی

36.000

12. 

انواع بادمجان قلمی

25.000

34.               

لیموشیرین

35.000

13. 

انواع بادمجان دلمه

20.000

35.               

بادمجان گلخانه ای

35.000

14. 

خیار گلخانه ای مرغوب

34.000

36.               

طالبی 8 خط

24.000

15. 

خیار رسمی مرغوب

18.000

37.               

نارنگی تخم پاکستانی

45.000

16. 

کرفس

11.500

38.               

لیمو خارکی

80.000

17. 

فلفل دلمه نو

37.000

39.               

انواع کاهوپاک نشده

18.000

18. 

فلفل قلمی ریز نو

32.000

40.               

گوجه فرنگی گلخانه ای

50.000

19. 

گل کلم

20.000

41.               

خرمالو

50.000

20. 

سیب زمینی کهنه

13.000

42.               

بامیه

45.000

21. 

خربزه مشهدی درجه یک

26.000

43.               

انار درجه یک

50.000

22. 

شلغم و  چغندر

20.000

44.               

کیوی مرغوب درشت

40.000

 

ردیف

 

نــوع میـــوه

 

خـرده فـروشــی

ردیف

 

نــوع میـــوه

 

خـرده فـروشــی

 1. 1.      

سبزی خوردن

26.000

 1. 23.               

انواع سیب درختی

30.000

 1. 2.      

سبزی خورشتی

20.000

 1. 24.               

نارنگی محلی

55.000

 1. 3.      

لوبیا سبز نو

33.000

 1. 25.               

انگور بی هسته ارومیه

36.000

 1. 4.      

موزدرشت درجه یک

40.000

 1. 26.               

ذرت

17.000

 1. 5.      

سیر خشک  

110.000

 1. 27.               

گوجه نو

40.000

 1. 6.      

انواع کدو

16.000

 1. 28.               

لیمو ترش ریز

100.000

 1. 7.      

هویج

19.000

 1. 29.               

انگور ریش بابا

30.000

 1. 8.      

سیب زمینی نو مرغوب

19.000

 1. 30.               

انار درجه دو

27.000

 1. 9.      

کلم برگ قرمز

19.000

 1. 31.               

پرتقال محلی

30.000

10. 

کلم برگ سفید

14.000

 1. 32.               

پرتقال واشنگتنی

44.000

11. 

پیاز زرد و کشکی، قرمز

23.000

 1. 33.               

نارنگی شمالی

36.000

12. 

انواع بادمجان قلمی

25.000

 1. 34.               

لیموشیرین

35.000

13. 

انواع بادمجان دلمه

20.000

 1. 35.               

بادمجان گلخانه ای

35.000

14. 

خیار گلخانه ای مرغوب

34.000

 1. 36.               

طالبی 8 خط

24.000

15. 

خیار رسمی مرغوب

18.000

 1. 37.               

نارنگی تخم پاکستانی

45.000

16. 

کرفس

11.500

 1. 38.               

لیمو خارکی

80.000

17. 

فلفل دلمه نو

37.000

 1. 39.               

انواع کاهوپاک نشده

18.000

18. 

فلفل قلمی ریز نو

32.000

 1. 40.               

گوجه فرنگی گلخانه ای

50.000

19. 

گل کلم

20.000

 1. 41.               

خرمالو

50.000

20. 

سیب زمینی کهنه

13.000

 1. 42.               

بامیه

45.000

21. 

خربزه مشهدی درجه یک

26.000

 1. 43.               

انار درجه یک

50.000

22. 

شلغم و  چغندر

20.000

 1. 44.               

کیوی مرغوب درشت

40.000


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: