امروز دوشنبه 30 مهر


پیرایشگری مردانه 96

کد : 10262بازدید 1569 بارتاریخ انتشار 05 تير ماه 1395 ساعت 11:39 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه و مردانه

تاریخ:96/07/19

شماره :96/61/153

 

به استناد صورتجلسه مورخ 12/07/96 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته پیرایشگری مردانه جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

رستــه

دستمزد به ريال 

1.

اصلاح سر و سشوار

120.000

2.

سشوار

36.000

3.

اصلاح سر با ماشين

48.000

4.

اصلاح صورت با ماشین

48.000

5.

شستشوی سر

48.000

توضیح :

نرخ سایر خدمات با توافق طرفین می باشد .

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي پیرایشگری مردانه ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: