امروز پنجشنبه 22 آذر


نرخ زولبیا و بامیه 95

کد : 10263بازدید 1187 بارتاریخ انتشار 05 تير ماه 1395 ساعت 13:10 مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف قنادان و نانوایان

تاریخ:95/03/19

شماره :95/15/157

 

نــرخ هر کیلوزولبیا و بامیه مخلوط در ماه مبارک رمضان در سال 1395 بشرح ذيل اعلام ميــدارد:

ردیف 

شـــــــــرح

نرخ مصوب( بريال)

1.

زولبیا درجه یک

هرکیلو  000/90

2.

بامیه درجه یک

هرکیلو  000/95

3.

زولبیا وبامیه مخلوط

هرکیلو  000/95

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي قنـــــادی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: