امروز دوشنبه 30 مهر


نرخ قنادان مربوط به سال 1395

کد : 10275بازدید 1113 بارتاریخ انتشار 20 مرداد ماه 1395 ساعت 09:59 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف قنادان و نانوایان

شماره :95/15/309

تاریخ:1395/05/18

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 95/05/11كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته قنادان جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف 

نوع جنس 

نرخ پیشنهادی هر کیلو ( ريال)

 

 

 

توضیح :

کیک جشن تولد  و   مراسمات بصورت توافقی می باشد.

1.

شيريني كره اي

105.000

2.

شيريني فرانسوي

96.000

3.

شيريني مشهدي

105.000

4.

شيريني گل محمدي

110.000

5.

شيريني کلوچه نارگيلي

110.000

6.

شيريني پفك نارگيلي

140.000

7.

كيك تخته اي

80.000

8.

كيك يزدي

72.000

9.

سوخاري

72.000

10.  

تافتون  

80.000 

11.  

شیرینی خامه ای           

115.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي قنادان ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: