امروز سه شنبه 1 آبان


تراشکاری -95

کد : 10281بازدید 4468 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 08:47 مطلب قابل چاپ

 

تاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره:95/9/151

تاریخ:95/05/26

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/05/95 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته تراشکاری جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

             شــــــــــــــــر‍ ح كـــامــــــل خـــدمــــــــات

مبلغ  بريا ل

1.

قلاویز کردن از شماره 6 الی 8 

50.400

2.

قلاویز کردن از شماره 10 الی 16 

65.000

3.

فنر زدن جای پیچ از شماره 6 الی 8

115.000

4.

فنر زدن جای پیچ از شماره 10 الی 12

185.000

5.

فنر بوش شمع درکارگاه شماره 14

200.000

6.

فنرشمع دربیرون ازکارگاه شماره 14

340.000

7.

تعویض بلبرینگ پولس پیکان

115.000

8.

تعویض بلبرینگ پولس تویوتا

115.000

9.

تعویض بلبرینگ پولس پژو سه شاخه ای

115.000

10.

تعویض بلبرینگ پولس مزدا 1000

115.000

11.

بیرون آوردن پولس پراید از گیربوکس 2 عدد

310.000

12.

تعویض بلبرینگ چرخ جلو پژو

115.000

13.

تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید

145.000

14.

تراش کاسه چرخ سواری هرعدد

115.000

15.

تراش کاسه چرخ نیسان

145.000

16.

تراش کاسه چرخ خاور ومینی بوس

280.000

17.

تراش کاسه چرخ 10تن وماشینهای سنگین

370.000

18.

تراش انواع دیسک سواری و وانت دو طرف

270.000

19.

تعویض بوش دسته موتور پژو

115.000

20.

تعویض بوش دسته موتور206

115.000

21.

تعویض بلبرینگهای شافت گیربوکس پراید (کامل)

280.000

22.

تعویض دسته شاطون نیسان و پراید

260.000

23.

تعویض دسته شاطون پژو

260.000

24.

تعویض دسته شاطون انواع وانت

260.000

25.

تعویض انواع چهارشاخه گاردان سواری

100.000

26.

تعویض انواع چهارشاخه گاردان خاور و مینی بوس

220.000

27.

تعویض انواع چهارشاخه گاردان ده تن و لودر

270.000

28.

تعویض انواع چهارشاخه گاردان اتوبوس

290.000

29.

فول زدن خاور هرسر

1.870.000

30.

فول زدن ده تن

2.160.000

31.

فول زدن تراکتور وتریلی

930.000

32.

تراش سگ دست پیکانی جهت قایق 4 عدد

790.000

33.

راست دیفرانسیل وآهن کشی سواری و وانت

790.000

34.

بابت سنگ زدن وآب بندی موتورهای 4 سیلندر بنزینی

285.000

35.

بابت سنگ زدن وآب بندی موتورهای 6 سیلندر بنزینی

430.000

36.

بابت سنگ وآب بندی سرسیلندر خاورو مینی بوس

570.000

37.

بابت سنگ وآب بندی سرسیلندر اتوبوس و8 تن هرکدام دوعدد سرسیلندر

1.370.000

38.

بابت سنگ زدن وآب بندی سرسیلندر 911

800.000

39.

بابت سنگ زدن سرسیلندر10 تن و  ولو هرکدام 15000

1.650.000

40.

بابت سنگ زدن وآب بندی سرسیلندر درمن و یانمار  دوسرسیلندر 3 عدد

1.370.000

41.

بابت سرسیلندر کومنز 6 سیلندرسنگ زدن وآب بندی سیلندر وسنگ زدن سیت

115.000

42.

بابت سرسیلندر کاترپیلارتراش سوپاپ وسنگ زدن سرسیلندرسنگ زدن وآب بندی

1.370.000

43.

انواع سرسیلندرهای لنج 4 سوپاپ و6 سیلندرشامل تراش سوپاپ سنگ زدن سرسیلندر وآب بندی

1.370.000

44.

انواع سنگ زدن سوپاپهای لنج 6 سیلندر به بالا هرکدام

57.000

45.

تراش انواع سوپاپهای خاور مینی بوس 10 تن واتوبوس و911 وغیره هرکدام

36.000

46.

صفرکردن کامل سرسیلندر پیکان-تعویض سیتها – گیت و آب بندی

930.000

47.

تراش انواع سیتهای سرسیلندر سواری و وانت هرکدام

570.000

48.

بابت تراش انواع سیتهای ماشینهای سنگین شامل خاور،مینی بوس، اتوبوس.

10 تن ولودر وغیره دراین اندازه هرکدام

70.000

49.

تراش انواع سیتهای مربوط به سرسیلندر لنج به قطر 50 به بالا هرعدد

150.000

50.

ساخت انواع گیت مربوط به سرسیلندر – موتور لنج شامل: یانمار – کلون – درمن وانواع دیگر(توافقی)

285.000

51.

کف تراش انواع سواری و وانت چدنی 4 سیلندر

390.000

52.

کف تراشی سرسیلندر 6 سیلندر چدنی

430.000

53.

سرسیلندر پژو- کف تراشی

570.000

54.

سرسیلندر پراید – کف تراشی

345.000

55.

سرسیلندر تویوتا آلومینیومی

360.000

56.

کف تراشی خاور ومینی بوس

470.000

57.

کف تراشی 911

630.000

58.

کف تراشی 8 تن واتوبوس

هرعدد قبلی -/350000ریال هرعدد فعلی -/300000 ریال

1.020.000

59.

کف تراشی 10 تن هرعدد- سر سیلندر

200.000

60.

کف تراشی ولوو هرعدد- سرسیلندر

200.000

61.

کف تراشی موتور لنج یا نمار مدل 10 تن

200.000

62.

بابت کف تراشی سرسیلندر به درمن دوعدد 

هرعدد قبلی -/350000ریال هرعدد فعلی -/300000 ریال

1.020.000

63.

بابت کف تراشی سرسیلندر یا نماز بزرگ دوعدد سرسیلندر

هرعدد قبلی -/350000ریال هرعدد فعلی -/300000 ریال

1.020.000

64.

بابت سرسیلندرکاتریپلاربزرگ 6 سیلندر

990.000

65.

بابت کف تراشی انواع سرسیلندر های گازوئیلی درسطح کاترپیلار وغیره

860.000

66.

کف تراشی انواع پوسته ها وغیره

توافق

67.

شیم گیری سرسیلندرپژو با شیم

930.000

68.

تعویض میل ماری پیکان

185.000

69.

تعویض بوش دلکو وتراشکاری

290.000

70.

جوشکاری انواع پولس جای بلبرینگ وکاسه نمد

290.000

71.

جوشکاری پولس پژو جای سه شاخه وتراشکاری

345.000

72.

جوشکاری چدن جای بلبرینگ توپی انواع خودرو(سواری ووانت بدون سیم جوش)

290.000

73.

انواع جوشکاری پوسته آلومینیومی وغیره

توافق

74.

بابت بیرون آوردن انواع پیچ از داخل پوسته وبدنه وقطعات فنی مربوط به خودرو وغیره

70.000

75.

بابت جوشکاری وتعویض شافت پمپ آب بزرگ

230.000

76.

بابت جوشکاری وتعویض شافت پمپ آب کوچک

185.000

77.

بابت بلبرینگی کردن فنی کولر

290.000

78.

بابت سرویس کامل واتر پمپ وتعویض بلبرینگ وفیبر وفنر انواع سواری و وانت

185.000

79.

بابت سرویس کامل واترپمپ وتعویض بلبرینگ وفیبر وفنر انواع کامیونها وماشینهای سنگین

290.000

80.

بابت سرویس کامل پمپ زمینی شامل تعویض بلبرینگ وفیبر وفنرمربوط به (خنزره)

290.000

81.

بابت جوشکاری وتراشکاری وکلیه کارهای پمپ خنزره وتعویض بلبرینگ وفیبر وفنر وجوشکاری شافت

570.000

82.

تراش انواع سیلندرموتور تا 125

130.000

83.

تراش انواع سیلندرموتوراز125 به سطح

170.000

84.

تعویض دسته شاطون سی جی

130.000

85.

تعویض دسته شاطون دوسیلندر

185.000

86.

تعویض دسته شاطون یاماها ومشابه

115.000

87.

بابت راست کردن کمک موتور هرعدد

57.000

88.

بابت بوش سیلندرموتور سی جی

260.000

89.

بابت بوش موتور 70 وبهمن ومشابه

185.000

90.

بابت بوش شمع موتور(انواع موتور)

140.000

91.

                               1         3

بابت هدیده کردن لوله  ـــــــ  و ــــــــ  و 1 اینج هرسر

                               2         4

185.000

92.

بابت هدیده کردن لوله 1 اینچ تا سه اینج

55.000

93.

بابت هدیده کردن لوله 4 اینج به بالا

70.000

94.

بابت هدیده کردن انواع مفتول ازقطر10 تاقطر22 به طول 10سانتی مترهرکدام

70.000

95.

بابت هدیده کردن مفتول ازقطر 22 تا40 هرکدام  به طول 10 سانتیمتر

90.000

96.

بابت سوراخ کاری صفحه ولت هرصفحه 4 سوراخ تا قطر 25 هرسوراخ

36.000

97.

بابت کوبیدن وبوش زدن لولای درب پیکان وتویوتا  هرکدام

70.000

98.

بابت امتحان کردن شافت لنج تا قطر 50 وکف تراشی هر سراستیل

115.000

99.

بابت امتحان کردن شافت لنج از قطر 50 تا 100 وکف تراشی هرسراستیل

با توافق

100.  

بابت امتحان و شافت لنج ازقطر 100 به بالا وکف تراشی هر سراستیل

1.650.000

101.  

بابت راست کردن شافت استیل تا قطر 50

935.000

102.  

بابت راست کردن شافت استیل از قطر 50 تا 100

1.300.000

103.  

بابت راست کردن شافت استیل از قطر 100 به بالا

2.000.000

104.  

بابت جوشکاری وتراشکاری هرگونه شافت استیل بصورت توافقی با مشتری

با توافق

105.  

بابت کف تراشی هر سر کوبلینگ تا قطر شافت 50

470.000

106.  

بابت کف تراشی هرسرکوبلینگ ازقطر 50 به بالا

640.000

107.  

بابت تراش دو عدد بوش چوبی کوچک وبزرگ تا قطر شافت 50

760.000

108.  

بابت تراش بوش چوبی ازقطر 50 به بالا

930.000

109.  

بابت تراش انواع بوش تفلانی به قطر های مختلف از قطر 50 به بالا  دستمزد

930.000

110.  

بابت جوشکاری وتراشکاری انواع شافتهای زرد وانواع مشابه به صورت توافقی با مشتری

با توافق

111.  

بابت ساخت کوبلینگ تا قطر 18 سانت بدون مصالح

(شامل جوشکاری وتراشکاری وجاخار)

1.300.000

112.  

بابت ساخت کوبلینگ تا قطر 25 سانت

(شامل جوشکاری وتراشکاری وجاخار)

1.580.000

113.  

بابت ساخت کوبلینگ تا قطر 28 الی 30 سانت

(شامل جوشکاری وتراشکاری وجاخار)

ساخت کوبلینگهای فوق بدون مصالح بوده ودرصورت اضافه شدن مصالح طبق فاکتور خرید مصالح به این رقم افزوده خواهد شد.

1.900.000

114.  

بابت جاخار کوبلینگ تا قطر شافت 50   قطر خار

190.000

115.  

بابت جاخار کوبلینگ تا قطر شافت 120

370.000

116.  

بابت تراش دهان پروانه در انداره مختلف توافقی

با توافق

117.  

بابت جاخار دهان پروانه تا قطر 50

1.150.000

118.  

بابت جاخار دهان پروانه از قطر 50 تا 100

1.600.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي تراشکاری ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: