امروز پنجشنبه 22 آذر


تراشکاری -97

کد : 10281بازدید 5375 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 08:47 مطلب قابل چاپ

 

تاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره:97/9/175

تاریخ:1397/08/26

 

باستناد بند 10 صورتجلسه مورخ 97/08/12 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته تراشکاری جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

             شــــــــــــــــر‍ ح كـــامــــــل خـــدمــــــــات

مبلغ  بريا ل

1

قلاویز کردن از شماره 6 الی 8 

70.000

2

قلاویز کردن از شماره 10 الی 16 

78.000

3

فنر زدن جای پیچ از شماره 6 الی 8

130.000

4

فنر زدن جای پیچ از شماره 10 الی 12

220.000

5

فنر بوش شمع درکارگاه شماره 14

220.000

6

فنرشمع دربیرون ازکارگاه شماره 14

380.000

7

تعویض بلبرینگ پولس پیکان

130.000

8

تعویض بلبرینگ پولس تویوتا

130.000

9

تعویض بلبرینگ پولس پژو سه شاخه ای

130.000

10

تعویض بلبرینگ پولس مزدا 1000

130.000

11

بیرون آوردن پولس پراید از گیربوکس 2 عدد

300.000

12

تعویض بلبرینگ چرخ جلو پژو

130.000

13

تعویض بلبرینگ چرخ جلو پراید

170.000

14

تراش کاسه چرخ سواری هرعدد

130.000

15

تراش کاسه چرخ نیسان

170.000

16

تراش کاسه چرخ خاور ومینی بوس

330.000

17

تراش کاسه چرخ 10تن وماشینهای سنگین

440.000

18

تراش انواع دیسک سواری و وانت دو طرف

310.000

19

تعویض بوش دسته موتور پژو

130.000

20

تعویض بوش دسته موتور206

130.000

21

تعویض بلبرینگهای شافت گیربوکس پراید (کامل)

330.000

22

تعویض دسته شاطون نیسان و پراید

300.000

23

تعویض دسته شاطون پژو

300.000

24

تعویض دسته شاطون انواع وانت

300.000

25

تعویض انواع چهارشاخه گاردان سواری

120.000

26

تعویض انواع چهارشاخه گاردان خاور و مینی بوس

260.000

27

تعویض انواع چهارشاخه گاردان ده تن و لودر

320.000

28

تعویض انواع چهارشاخه گاردان اتوبوس

350.000

29

فول زدن خاور هرسر

2.100.000

30

فول زدن ده تن

2.300.000

31

فول زدن تراکتور وتریلی

1.100.000

32

تراش سگ دست پیکانی جهت قایق 4 عدد

850.000

33

راست دیفرانسیل وآهن کشی سواری و وانت

850.000

34

بابت سنگ زدن وآب بندی موتورهای 4 سیلندر بنزینی

340.000

35

بابت سنگ زدن وآب بندی موتورهای 6 سیلندر بنزینی

500.000

36

بابت سنگ وآب بندی سرسیلندر خاورو مینی بوس

650.000

37

بابت سنگ وآب بندی سرسیلندر اتوبوس و8 تن هرکدام دوعدد سرسیلندر

1.500.000

38

بابت سنگ زدن وآب بندی سرسیلندر 911

920.000

39

بابت سنگ زدن سرسیلندر10 تن و  ولو هرکدام 15000

1.850.000

40

بابت سنگ زدن وآب بندی سرسیلندر درمن و یانمار  دوسرسیلندر 3 عدد

1.550.000

41

بابت سرسیلندر کومنز 6 سیلندرسنگ زدن وآب بندی سیلندر وسنگ زدن سیت

110.000

42

بابت سرسیلندر کاترپیلارتراش سوپاپ وسنگ زدن سرسیلندرسنگ زدن وآب بندی

1.600.000

43

انواع سرسیلندرهای لنج 4 سوپاپ و6 سیلندرشامل تراش سوپاپ سنگ زدن سرسیلندر وآب بندی

1.300.000

44

انواع سنگ زدن سوپاپهای لنج 6 سیلندر به بالا هرکدام

65.000

45

تراش انواع سوپاپهای خاور مینی بوس 10 تن واتوبوس و911 وغیره هرکدام

43.000

46

صفرکردن کامل سرسیلندر پیکان-تعویض سیتها – گیت و آب بندی

1.000.000

47

تراش انواع سیتهای سرسیلندر سواری و وانت هرکدام

650.000

48

بابت تراش انواع سیتهای ماشینهای سنگین شامل خاور0مینی بوس0 اتوبوس0

10 تن ولودر وغیره دراین اندازه هرکدام

80.000

49

تراش انواع سیتهای مربوط به سرسیلندر لنج به قطر 50 به بالا هرعدد

170.000

50

ساخت انواع گیت مربوط به سرسیلندر – موتور لنج شامل: یانمار – کلون – درمن وانواع دیگر(توافقی)

340.000

51

کف تراش انواع سواری و وانت چدنی 4 سیلندر

450.000

52

کف تراشی سرسیلندر 6 سیلندر چدنی

510.000

53

سرسیلندر پژو- کف تراشی

650.000

54

سرسیلندر پراید – کف تراشی

410.000

55

سرسیلندر تویوتا آلومینیومی

420.000

56

کف تراشی خاور ومینی بوس

550.000

57

کف تراشی 911

740.000

58

کف تراشی 8 تن واتوبوس

هرعدد قبلی -/350000ریال هرعدد فعلی -/300000 ریال

1.150.000

59

کف تراشی 10 تن هرعدد- سر سیلندر

220.000

60

کف تراشی ولوو هرعدد- سرسیلندر

240.000

61

کف تراشی موتور لنج یا نمار مدل 10 تن

240.000

62

بابت کف تراشی سرسیلندر به درمن دوعدد 

هرعدد قبلی -/350000ریال هرعدد فعلی -/300000 ریال

120.000

63

بابت کف تراشی سرسیلندر یا نماز بزرگ دوعدد سرسیلندر

هرعدد قبلی -/350000ریال هرعدد فعلی -/300000 ریال

120.000

64

بابت سرسیلندرکاتریپلاربزرگ 6 سیلندر

1.150.000

65

بابت کف تراشی انواع سرسیلندر های گازوئیلی درسطح کاترپیلار وغیره

1.150.000

66

کف تراشی انواع پوسته ها وغیره

توافق

67

شیم گیری سرسیلندرپژو با شیم

1.100.000

68

تعویض میل ماری پیکان

220.000

69

تعویض بوش دلکو وتراشکاری

350.000

70

جوشکاری انواع پولس جای بلبرینگ وکاسه نمد

350.000

71

جوشکاری پولس پژو جای سه شاخه وتراشکاری

400.000

72

جوشکاری چدن جای بلبرینگ توپی انواع خودرو(سواری ووانت بدون سیم جوش)

340.000

73

انواع جوشکاری پوسته آلومینیومی وغیره

توافق

74

بابت بیرون آوردن انواع پیچ از داخل پوسته وبدنه وقطعات فنی مربوط به خودرو وغیره

80.000

75

بابت جوشکاری وتعویض شافت پمپ آب بزرگ

275.000

76

بابت جوشکاری وتعویض شافت پمپ آب کوچک

220.000

77

بابت بلبرینگی کردن فنی کولر

350.000

78

بابت سرویس کامل واتر پمپ وتعویض بلبرینگ وفیبر وفنر انواع سواری و وانت

220.000

79

بابت سرویس کامل واترپمپ وتعویض بلبرینگ وفیبر وفنر انواع کامیونها وماشینهای سنگین

350.000

80

بابت سرویس کامل پمپ زمینی شامل تعویض بلبرینگ وفیبر وفنرمربوط به (خنزره)

350.000

81

بابت جوشکاری وتراشکاری وکلیه کارهای پمپ خنزره وتعویض بلبرینگ وفیبر وفنر وجوشکاری شافت

650.000

82

تراش انواع سیلندرموتور تا 125

140.000

83

تراش انواع سیلندرموتوراز125 به سطح

220.000

84

تعویض دسته شاطون سی جی

150.000

85

تعویض دسته شاطون دوسیلندر

220.000

86

تعویض دسته شاطون یاماها ومشابه

140.000

87

بابت راست کردن کمک موتور هرعدد

70.000

88

بابت بوش سیلندرموتور سی جی

310.000

89

بابت بوش موتور 70 وبهمن ومشابه

220.000

90

بابت بوش شمع موتور(انواع موتور)

170.000

91

                               1         3

بابت هدیده کردن لوله  ـــــــ  و ــــــــ  و 1 اینج هرسر

                               2         4

220.000

92

بابت هدیده کردن لوله 1 اینچ تا سه اینج

62.000

93

بابت هدیده کردن لوله 4 اینج به بالا

75.000

94

بابت هدیده کردن انواع مفتول ازقطر10 تاقطر22 به طول 10سانتی مترهرکدام

80.000

95

بابت هدیده کردن مفتول ازقطر 22 تا40 هرکدام  به طول 10 سانتیمتر

1.100.000

96

بابت سوراخ کاری صفحه ولت هرصفحه 4 سوراخ تا قطر 25 هرسوراخ

40.000

97

بابت کوبیدن وبوش زدن لولای درب پیکان وتویوتا  هرکدام

80.000

98

بابت امتحان کردن شافت لنج تا قطر 50 وکف تراشی هر سراستیل

130.000

99

بابت امتحان کردن شافت لنج از قطر 50 تا 100 وکف تراشی هرسراستیل

با توافق

100

بابت امتحان و شافت لنج ازقطر 100 به بالا وکف تراشی هر سراستیل

1.900.000

101

بابت راست کردن شافت استیل تا قطر 50

1.100.000

102

بابت راست کردن شافت استیل از قطر 50 تا 100

1.450.000

103

بابت راست کردن شافت استیل از قطر 100 به بالا

2.200.000

104

بابت جوشکاری وتراشکاری هرگونه شافت استیل بصورت توافقی با مشتری

با توافق

105

بابت کف تراشی هر سر کوبلینگ تا قطر شافت 50

560.000

106

بابت کف تراشی هرسرکوبلینگ ازقطر 50 به بالا

750.000

107

بابت تراش دو عدد بوش چوبی کوچک وبزرگ تا قطر شافت 50

900.000

108

بابت تراش بوش چوبی ازقطر 50 به بالا

1.100.000

109

بابت تراش انواع بوش تفلانی به قطر های مختلف از قطر 50 به بالا  دستمزد

1.100.000

110

بابت جوشکاری وتراشکاری انواع شافتهای زرد وانواع مشابه به صورت توافقی با مشتری

با توافق

111

بابت ساخت کوبلینگ تا قطر 18 سانت بدون مصالح

(شامل جوشکاری وتراشکاری وجاخار)

1.500.000

112

بابت ساخت کوبلینگ تا قطر 25 سانت

(شامل جوشکاری وتراشکاری وجاخار)

1.900.000

113

بابت ساخت کوبلینگ تا قطر 28 الی 30 سانت

(شامل جوشکاری وتراشکاری وجاخار)

ساخت کوبلینگهای فوق بدون مصالح بوده ودرصورت اضافه شدن مصالح طبق فاکتور خرید مصالح به این رقم افزوده خواهد شد0

2.150.000

114

بابت جاخار کوبلینگ تا قطر شافت 50   قطر خار

220.000

115

بابت جاخار کوبلینگ تا قطر شافت 120

440.000

116

بابت تراش دهان پروانه در انداره مختلف توافقی

با توافق

117

بابت جاخار دهان پروانه تا قطر 50

1.300.000

118

بابت جاخار دهان پروانه از قطر 50 تا 100

1.850.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي تراشکاری ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: