امروز سه شنبه 1 آبان


اتومبیل شویی -95

کد : 10282بازدید 992 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 09:01 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره :95/60/187

تاریخ:95/06/07

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 95/05/11 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته اتومبیل شویی جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شرح كامل خدمات

مبلغ بریال

آب سرد

مبلغ بریال

آب گرم

1

شستشوي خودروهاي سواري( پيكان- تويوتا- دوو- پرايد- پژو- هوندا- زانتيا ومشابه )

 سرويس كامل باشامپو اتومبيل، زير و رو و موتور و گلگير و نظافت داخل

145.000

160.000

2

روشويي شامل شستشوي كامل باشامپوي اتومبيل وشستشوي گلگيرها

46.000

55.000

3

نظافت داخل وبادگيري صندوق عقب كامل

35.000

35.000

4

موتورشويي باگازوئيل وگرفتن آب وشستشوباشامپووهواگيري قسمت موتوري

35.000

50.000

5

زيرشوئي وشستشوي گلگيرهاوزدن گازوئيل

46.000

55.000

6

شستشوي موتورسيكلت باآب وگازوئيل

35.000

45.000

7

سرويس كامل خاور

235.000

260.000

8

سرويس كامل ميني بوس

290.000

315.000

9

شستشوي ماشينهاي بياباني( پاترول- لندكروزر- سايپا- لندرور- وسواري دوكابين)

170.000

185.000

10

سرويس كامل 10 تن

310.000

360.000

11

سرويس كامل تريلي

390.000

430.000

12

سرويس كامل اتوبوس

575.000

655.000

13

سرويس كامل لودر

655.000

690.000

14

سرويس كامل بيل ميكانيكي چرخ  دار

550.000

575.000

15

سرويس كامل بولديزر

1.050.000

1.150.000

16

سرويس موتور وزير شويي  10 تن

210.000

235.000

17

سرويس موتور وزير شويي  تريلي

270.000

290.000

18

سرويس موتور وزير شويي  اتوبوس

330.000

350.000 

19

سرویس کامل بیل مکانیکی زنجیر دار

950.000

1.000.000

20

سرویس کامل تریلی کانتینری با آب وصابون کامل کانتینر

675.000

690.000

21

سرویس کامل لیفتراک

260.000

270.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي اتومبیل شویی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: