امروز پنجشنبه 22 آذر


تنظیم موتور-انژکتوری - 97

کد : 10285بازدید 1792 بارنویسنده: مدیریت سایت مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره: 97/9/177

تاریخ: 1397/08/26

 

باستناد بند 10صورتجلسه مورخ 97/08/12كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته تنظيم موتور – انژكتوري جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شـــــــــرح

زانتیا و206 مبلغ بریال 

پارس – سمند 405- پراید- پیکان

مبلغ بریال 

لوگان- ریو مگان

 مبلغ بریال 

نیسان – سایپا مبلغ بریال  

1

تنظيم موتور كامل شامل آوانس جرقه وسوخت با دستگاه دياگ                           

240.000 

230.000 

240.000 

240.000 

2 

بازوبست محفظه دريچه گاز  

155.000 

120.000 

155.000 

120.000 

3 

بازوبست موتور دورآرام  

85.000 

80.000 

85.000 

85.000 

4 

بازوبست فيلتر هوا  

85.000 

70.000 

85.000 

70.000 

5 

بازديد وشستشوي مسير بنزين بين پمپ و ريل سوخت 

100.000 

80.000 

100.000 

85.000 

6 

بازوبست هواكش كامل 

110.000 

85.000 

100.000 

85.000 

7 

بازوبست پمپ بنزين برقي بيرون باك  

------ 

170.000 

------ 

------ 

8 

بازوبست پمپ بنزين برقي داخل باك  

230.000 

190.000 

230.000 

230.000 

9 

بازديد پمپ بنزين برقي با دستگاه دياگ 

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

10 

بازوبست شيلنگ فيلتر بنزين زير اتاق شامل جدا كردن از فيلتر وپمپ برقي  

95.000 

95.000 

95.000 

95.000 

11 

بازوبست شيربرقي كنيستر 

80.000 

80.000 

45.000 

45.000 

12 

بازوبست فيلتر بنزين زير اتاق 

95.000 

95.000 

95.000 

95.000 

13 

تعويض سيم گاز  

60.000 

60.000 

60.000 

60.000 

14 

تعويض سنسور فشارهواي مانيفولد

100.000 

95.000 

95.000 

95.000 

15 

تعويض واشر محفظه گاز  

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

16 

بازوبست سنسورضربه (ارتعاش بدنه سيلندر) 

145.000 

145.000 

170.000 

170.000 

17 

تعويض سنسور اكسيژن

155.000 

130.000 

200.000 

200.000 

18 

پياده وسواركردن سنسور جريان هواي ورودي  

85.000 

70.000 

85.000 

85.000 

19 

بازوبستECU( كامپيوتر) داخل اتاق سرنشين  

120.000 

100.000 

205.000 

205.000 

20 

بازوبستECU( كامپيوتر) داخل اتاق موتور  

85.000 

70.000 

100.000 

70.000 

21 

عيب يابي قسمت موتور با دستگاه دياگ 

175.000 

175.000 

205.000 

175.000 

22 

عيب يابي قسمت BSI با دستگاه دياگ  

295.000 

------ 

----- 

------- 

23 

عيب يابي قسمتBSM با دستگاه دياگ 

205.000 

------ 

----- 

------ 

24 

عيب يابي قسمت راديو پخش با دستگاه دياگ  

295.000 

------ 

----- 

------ 

25 

عيب يابي قسمت IRBAK با دستگاه دياگ  

250.000 

240.000 

250.000 

250.000 

26 

عيب يابي قسمت پانل جلو بادستگاه دياك  

205.000 

------ 

205.000 

------ 

27 

عيب يابي صفحه نمايشگرچند كاره بادستگاه دياگ 

205.000 

------ 

240.000 

------ 

28 

عيب يابيCOM2000 با دستگاه دياگ 

250.000 

------ 

250.000 

------ 

29 

عيب يابي سيستم ABS با دستگاه دياگ  

260.000 

250.000 

250.000 

250.000 

30 

تعويض يك عدد سوخت پاش شامل بازوبست ريل سوخت  

145.000 

130.000 

175.000

175.000

31

تعويض يا بازوبست كويل دوبل

145.000

120.000

120.000

120.000

32

بازوبست سنسور دور موتور (موقعيت نقطه مرگ بالا )

120.000

85.000

85.000

85.000

 

33

تعويض سنسور دماي آب شامل هواگيري سيستم خنك كننده

85.000

85.000

85.000

85.000

 

34

تعويض سنسور سرعت خودرو وباز و بست آن از گيربكس

200.000

145.000

205.000

140.000

 

35

بازوبست سوئيچ اينرسي

120.000

100.000

120.000

120.000

 

36

بازوبست سنسور دماي هواي ورودي

80.000

80.000

80.000

80.000

 

37

بازوبست سيني محافظ مانيفولد

80.000

80.000

80.000

80.000

 

38

بازوبست پتانسيومتر تنظيم سوخت

------

85.000

------

------

 

39

پياده ونصب ريل سوخت اصلي شامل بازوبست رگلاتور و سوخت پاشها وشيلنگها

430.000

360.000

480.000

360.000

 

40

بازوبست رله دوبل

85.000

85.000

85.000

85.000

 

41

بازشناسي مجدد خودرو برايECUشامل تست جاده اي

175.000

110.000

110.000

110.000

 

42

ازبين بردن خطا از حافظه ECU به روش نرم افزاري با دستگاه ديگ بدون تعويض قطعه

190.000

190.000

190.000

190.000

 

43

تعويض پيش گرمكن هواي ورودي

60.000

60.000

60.000

60.000

 

44

بازوبست وسرويس استپر موتور

100.000

85.000

100.000

100.000

 

45

تعويض شمعها

140.000

100.000

160.000

140.000

 

46

وايرچيني شمعها يا تعويض وايرها

100.000

100.000

100.000

140.000

 

47

برنامه ريزيECU (دانلود)

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

 

48

برنامه ريزي BSI (دانلود)

1.560.000

1.560.000

1.560.000

------

 

49

تعريف سوئيچ وشناسايي سيستم دزدگير

840.000

780.000

840.000

780.000

 

50

برنامه ريزي ودانلود تعريف سوئيچ كل سيستم

3.480.000

3.480.000

3.480.000

------

 

51

تنظيم دلكو با دستگاه

------

70.000

------

70.000

 

1- هرگونه کار خارج از جدول بالا با توافق طرفین می باشد.

2- هزینه بازدید در محل غیر از کارگاه بصورت توافقی می باشد .

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي تنظيم موتور – انژكتوري ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: