امروز دوشنبه 30 مهر


تنظیم موتور-انژکتوری -95

کد : 10285بازدید 1653 بارنویسنده: مدیریت سایت مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره: 95/60/184

تاریخ:1395/06/07

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 95/05/11 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته تنظيم موتور – انژكتوري جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شـــــــــرح

زانتیا و206 مبلغ بریال 

پارس – سمند 405- پراید- پیکان

مبلغ بریال 

لوگان- ریو مگان

 مبلغ بریال 

نیسان – سایپا مبلغ بریال  

 

1

 

تنظيم موتور كامل شامل آوانس جرقه وسوخت با دستگاه دياگ                           

200.000 

190.000 

200.000 

20.000 

2 

بازوبست محفظه دريچه گاز  

130.000 

100.000 

130.000 

100.000 

3 

بازوبست موتور دورآرام  

70.000 

65.000 

70.000 

70.000 

4 

بازوبست فيلتر هوا  

70.000 

58.000 

70.000 

58.000 

5 

بازديد وشستشوي مسير بنزين بين پمپ و ريل سوخت 

86.000 

65.000 

86.000 

70.000 

6 

بازوبست هواكش كامل 

90.000 

70.000 

86.000 

70.000 

7 

بازوبست پمپ بنزين برقي بيرون باك  

------ 

140.000 

------ 

------ 

8 

بازوبست پمپ بنزين برقي داخل باك  

190.000 

160.000 

190.000 

190.000 

9 

بازديد پمپ بنزين برقي با دستگاه دياگ 

65.000 

65.000 

65.000 

65.000 

10 

بازوبست شيلنگ فيلتر بنزين زير اتاق شامل جدا كردن از فيلتر وپمپ برقي  

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

11 

بازوبست شيربرقي كنيستر 

65.000 

65.000 

36.000 

36.000 

12 

بازوبست فيلتر بنزين زير اتاق 

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

13 

تعويض سيم گاز  

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

14 

تعويض سنسور فشارهواي مانيفولد

86.000 

80.000 

80.000 

80.000 

15 

تعويض واشر محفظه گاز  

86.000 

86.000 

86.000 

86.000 

16 

بازوبست سنسورضربه (ارتعاش بدنه سيلندر) 

120.000 

120.000

140.000

140.000

17

تعويض سنسور اكسيژن

130.000

110.000

170.000

170.000

18

پياده وسواركردن سنسور جريان هواي ورودي

70.000

58.000

70.000

70.000

19

بازوبستECU( كامپيوتر) داخل اتاق سرنشين

100.000

86.000

170.000

170.000

20

بازوبستECU( كامپيوتر) داخل اتاق موتور

70.000

58.000

86.000

58.000

21

عيب يابي قسمت موتور با دستگاه دياگ

145.000

145.000

170.000

145.000

22

عيب يابي قسمت BSI با دستگاه دياگ

245.000

------

-----

-------

23

عيب يابي قسمتBSM با دستگاه دياگ

170.000

------

-----

------

24

عيب يابي قسمت راديو پخش با دستگاه دياگ

245.000

------

-----

------

25

عيب يابي قسمت IRBAK با دستگاه دياگ

210.000

200.000

210.000

210.000

26

عيب يابي قسمت پانل جلو بادستگاه دياك

170.000

------

210.000

------

27

عيب يابي صفحه نمايشگرچند كاره بادستگاه دياگ

170.000

------

200.000

------

28

عيب يابيCOM2000 با دستگاه دياگ

210.000

------

210.000

------

29

عيب يابي سيستم ABS با دستگاه دياگ

220.000

210.000

210.000

210.000

30

تعويض يك عدد سوخت پاش شامل بازوبست ريل سوخت

120.000

110.000

145.000

145.000

31

تعويض يا بازوبست كويل دوبل

120.000

100.000

100.000

100.000

32

بازوبست سنسور دور موتور (موقعيت نقطه مرگ بالا )

100.000

70.000

70.000

70.000

 

33

تعويض سنسور دماي آب شامل هواگيري سيستم خنك كننده

70.000

70.000

70.000

70.000

 

34

تعويض سنسور سرعت خودرو وباز و بست آن از گيربكس

165.000

120.000

170.000

115.000

 

35

بازوبست سوئيچ اينرسي

100.000

86.000

100.000

100.000

 

36

بازوبست سنسور دماي هواي ورودي

64.000

64.000

64.000

64.000

 

37

بازوبست سيني محافظ مانيفولد

67.000

67.000

67.000

67.000

 

38

بازوبست پتانسيومتر تنظيم سوخت

------

70.000

------

------

 

39

پياده ونصب ريل سوخت اصلي شامل بازوبست رگلاتور و سوخت پاشها وشيلنگها

360.000

300.000

400.000

300.000

 

40

بازوبست رله دوبل

70.000

70.000

70.000

70.000

 

41

بازشناسي مجدد خودرو برايECUشامل تست جاده اي

145.000

90.000

90.000

90.000

 

42

ازبين بردن خطا از حافظه ECU به روش نرم افزاري با دستگاه ديگ بدون تعويض قطعه

160.000

160.000

160.000

160.000

 

43

تعويض پيش گرمكن هواي ورودي

50.000

50.000

50.000

50.000

 

44

بازوبست وسرويس استپر موتور

86.000

70.000

86.000

86.000

 

45

تعويض شمعها

115.000

86.000

135.000

115.000

 

46

وايرچيني شمعها يا تعويض وايرها

86.000

86.000

86.000

115.000

 

47

برنامه ريزيECU (دانلود)

935.000

935.000

935.000

935.000

 

48

برنامه ريزي BSI (دانلود)

1.300.000

1.300.000

1.300.000

------

 

49

تعريف سوئيچ وشناسايي سيستم دزدگير

700.000

650.000

700.000

650.000

 

50

برنامه ريزي ودانلود تعريف سوئيچ كل سيستم

2.900.000

2.900.000

2.900.000

------

 

51

تنظيم دلكو با دستگاه

------

58.000

------

58.000

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي تنظيم موتور – انژكتوري ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: