امروز سه شنبه 1 آبان


سیم کشی اتومبیل -95

کد : 10286بازدید 1070 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 09:45 مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره:95/60/187

تاریخ:1395/06/07

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 95/05/11 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته سيم كشي اتومبيل جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

شرح كامل خدمات 

تویوتا

(بریال) 

پیکان

(بریال)

مزدا

(بریال)

نیسان

(بریال)

پاترول

(بریال)

پراید

(بریال)

پژو 206

(بریال)

پژه 405

(بریال)

سمند

(بریال)

متفرقه

(بریال)

بازوبست وتعمير وسرويس دينام 

92.000

92.000

92.000

92.000

92.000

86.000

110.000

96.000

96.000

ـــــــ

تعميركامل دينام، اعم ازبالشتك وآرميچرورفع اتصالي 

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

76.000

190.000

190.000

190.000

ـــــــ

بازوبست استارت وتعويض بوش وزغال 

920.000

920.000

920.000

920.000

920.000

86.000

115.000

96.000

96.000

ـــــــ

تعميركامل استارت، آرميچر وبالشتك واتوماتيك ورفع اتصالي 

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

76.000

190.000

190.000

190.000

ـــــــ

تعويض لامپهاي چراغ هركدام  

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

18.000

18.000

18.000

18.000

ـــــــ

تعويض چراغ عقب ورفع اتصالي وتعويض لامپ هرعدد 

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

ـــــــ

تعويض چراغ جلوورفع اتصالي وتعويض لامپ هرعدد 

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

ـــــــ

سيم كشي كامل

915.000

915.000

915.000

915.000

915.000

58.000

870.000

870.000

870.000

ـــــــ

تعويض بوق وآفتامات بوق ورفع اتصالي هركدام

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

ـــــــ

تعويض لامپهاي پشت كيلومتر هركدام

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

ـــــــ

بازوبست صفحه كيلومتر وسرويس آن

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

5.800

5.800

5.800

ـــــــ

تعويض سيم كيلومتر

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

28.000

32.000

32.000

32.000

ـــــــ

تعمير يا تعويض راهنماي عقب وجلو هركدام

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

15.000

15.000

15.000

ـــــــ

شارژ باطريهاي 50- 60- 70  هركدام

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

39.000

شارژ باطريهاي ماشينهاي سنگين وموتور لنج

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

65.000

بازوبست استارت مزدا 1000و رنو وتعميرات آنها

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

105.000

بازوبست استارت خاور وميني بوس وتعميرات آن

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

155.000

بازوبست استارت بنز 10تن وتعويض بوش وزغال

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

155.000

بازوبست دينام ميني بوس  خاور وبنز 10 تن وتعويض زغال وبلبرينگ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

130.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي سيم كشي اتومبيل ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: