امروز پنجشنبه 22 آذر


سیم کشی اتومبیل -97

کد : 10286بازدید 1137 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 09:45 مطلب قابل چاپ

 

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره:97/9/171

تاریخ:1397/08/26

 

باستناد بند 10 صورتجلسه مورخ 97/08/12 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته سيم كشي اتومبيل جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

شرح كامل خدمات 

تویوتا

(بریال) 

پیکان

(بریال)

مزدا

(بریال)

نیسان

(بریال)

پاترول

(بریال)

پراید

(بریال)

پژو 206

(بریال)

پژه 405

(بریال)

سمند

(بریال)

متفرقه

(بریال)

بازوبست وتعمير وسرويس دينام

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

100.000

130.000

115.000

115.000

ـــــــ

تعميركامل دينام، اعم ازبالشتك وآرميچرورفع اتصالي

155.000

155.000

155.000

155.000

155.000

90.000

230.000

230.000

230.000

ـــــــ

بازوبست استارت وتعويض بوش وزغال

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

100.000

140.000

115.000

115.000

ـــــــ

تعميركامل استارت، آرميچر وبالشتك واتوماتيك ورفع اتصالي

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

90.000

230.000

230.000

230.000

ـــــــ

تعويض لامپهاي چراغ هركدام

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

ـــــــ

تعويض چراغ عقب ورفع اتصالي وتعويض لامپ هرعدد

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

ـــــــ

تعويض چراغ جلوورفع اتصالي وتعويض لامپ هرعدد

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

ـــــــ

سيم كشي كامل

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

700.000

1.040.000

1.040.000

1.040.000

ـــــــ

تعويض بوق وآفتامات بوق ورفع اتصالي هركدام

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

ـــــــ

تعويض لامپهاي پشت كيلومتر هركدام

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

ـــــــ

بازوبست صفحه كيلومتر وسرويس آن

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

70.000

70.000

70.000

ـــــــ

تعويض سيم كيلومتر

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

35.000

38.000

38.000

38.000

ـــــــ

تعمير يا تعويض راهنماي عقب وجلو هركدام

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

18.000

ـــــــ

شارژ باطريهاي 50- 60- 70  هركدام

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

47.000

شارژ باطريهاي ماشينهاي سنگين وموتور لنج

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

80.000

بازوبست استارت مزدا 1000و رنو وتعميرات آنها

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

120.000

بازوبست استارت خاور وميني بوس وتعميرات آن

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

180.000

بازوبست استارت بنز 10تن وتعويض بوش وزغال

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

180.000

بازوبست دينام ميني بوس  خاور وبنز 10 تن وتعويض زغال وبلبرينگ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

155.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي سيم كشي اتومبيل ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: