امروز پنجشنبه 22 آذر


جلوبندی سازی خودرو -97

کد : 10288بازدید 2801 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 09:47 مطلب قابل چاپ

 اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره: 97/9/173

تاریخ: 1397/08/26

 

باستناد بند 10 صورتجلسه مورخ 97/08/12 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته جلوبندی سازی جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

خودروسواری : پژو 206، پژو405، سمند و سورن

رديف 

شــــــرح كــــامـــل خــدمات 

مبلغ دستمزد (ريال) 

1 

تعویض لنت جلو هر دو سمت

120.000

2

تعویض لنت عقب بالاگ لاز هر دو سمت

200.000

3

تعویض بوش طبق بزرگ و کوچک زیر کمک و سیک فرمان و قرقری جعبه فرمان و کمک جلو هردو سمت و لاستیک شکافی

820.000

4

تعویض کمک جلو یک سمت یا تعمیر

250.000

5

تعویض بوش طبق یک سمت

250.000

6

تعویض بلبرینگ چرخ جلو یک سمت

بابت تراشکاری

250.000

7

تعویض بلبرینگ چرخ عقب یک سمت

170.000

8

تعویض سیبک زیر کمک یک سمت

130.000

9

تعویض سیبک فرمانو قرقری یک سمت

200.000

10

تعویض کاسه نمد جعبه فرمان با تعمیر کامل یا تعویض

620.000

11

تعویض لوازم ترمز چرخ جلو یک سمت

130.000

12

تعویض لوازم ترمز چرخ عقب یک سمت

170.000

13

تعویض کمک عقب هر دو سمت

170.000

14

تعویض موج گیر یک سمت

100.000

15

تنظیم بالا پایین آوردن عقب یا باز بست میل مندل

300.000

16

تعویض ژابئن عقب یک سمت

400.000

17

تعویض اکسل عقب کامل یا تعمیر و تعویض

1.650.000

خودرو وانت : سایپا ، تویوتا ، زامیاد

رديف

شــــــرح كــــامـــل خــدمات

مبلغ دستمزد (ريال)

1

چک  کردن چلو بندی سایپا و میزان

80.000

2

تعویض لنت جلو باگ لاج ترمز هر دو سمت

240.000

3

تعویض لنت عقب بالگ لاج ترمز هر دو سمت

320.000

4

لگ لاج ترمز چهار چرخ

130.000

5

لوازم ترمز چرخ جلو یک سمت

130.000

6

لوازم ترمز چرخ عقب یک سمت

170.000

7

لوازم ترمز پمپ بالا تعمیر یا تعویض

170.000

8

تعویض جلوبندی کامل سیبک فرمان ، سیبک طبق پایین و بالا و بوش طبق بالا و لاستیک تعادل و میزان

820.000

9

تعویض طبق و سیبک پایین و بوش طبق پایین یک سمت

400.000

10

تعویض بوش طبق بالا یک سمت

240.000

11

تعویض جعبه فرمان کامل یا تعمیر

500.000

12

میزان بالا پایین چرخ یک سمت

170.000

13

تعویض سیبک فرمان کامل با میزان

321.000

14

تعویض ضربه گیر عقب یک سمت

130.000

15

تعویض فنر عقب یا بادگیری

400.000

16

تعویض چهار شاخ گاردون

240.000

خودرو: پیکان وانت ، پیکان و پژو آردی

رديف

شــــــرح كــــامـــل خــدمات

مبلغ دستمزد (ريال)

1

تعویض جعبه فرمان کامل یا تعمیر جعبه فرمان

400.000

2

تعویض یا تعمیر سیبک فرمان و بوش طبق و میله فرمان و لاستیک تعادل و لاستیک شکافی و سرای فرمان

580.000

3

تعویض کمک جلو یا تعمیر یک سمت و تنظیم فرمان

230.000

4

میزان فرمان و چک کردن جلو بندی

80.000

5

تعویض لاستیک تعدل و میزان فرمان

120.000

6

تعویض سیبک فرمان و میله فرمان و سرای فرمان و میزان فرمان

300.000

7

تعویض سیبک زیر کمک یک سمت با میزان

130.000

8

تعویض فنر عقب و بادگیری یک سمت

270.000

9

تعویض کمک عقب یک سمت

100.000

10

تعویض بوش طبق و بوش فنر و بوش بزرگ یک سمت

200.000

11

تعویض رام موتور

400.000

12

تعویض لنت جلو یک سمت

70.000

13

تعویض لنت عقب یک سمت

130.000

14

تعویض لوازم ترمز چرخ عقب یک سمت

145.000

15

تعویض لوازم ترمز چرخ جلو یک سمت

130.000

16

تعویض لوازم ترمز یا تعمیر بالا

170.000

17

تعویض بلبرینگ چرخ جلو یک سمت

150.000

18

تعویض بلبرینگ چرخ عقب یک سمت

200.000

خودرو: سواری پراید

رديف

شــــــرح كــــامـــل خــدمات

مبلغ دستمزد (ريال)

1

میزان فرمان و چک کردن جلو بندی

100.000

2

تعویض بوش طبق و لاستیک تعادل و لاستیک شکافی و میزان فرمان

330.000

3

تعویض جعبه فرمان کامل با میزان

480.000

4

تعویض سیبک فرمان هر دو سمت با میزان

160.000

5

تعویض قرقری و سیبک فرمان هر دو سمت با میزان

280.000

6

تعویض بوش جعبه فرمان با میزان

165.000

7

تعویض گرگیر جعبه فرمانیک سمت با میزان

120.000

8

تعویض گرگیر سرپلوس یک سمت

130.000

9

تعویض سرپلوس یک سمت با میزان

180.000

10

تعویض بلبرینگ چرخ جلو یک سمت طرح قدیم

200.000

11

تعویض بلبرینگ چرخ جلو یک سمت طرح جدید

240.000

12

تعویض بلبرینگ چرخ عقب یک سمت عقب

130.000

13

تعویض کمک جلو یک سمت

165.000

14

تعویض کمک عقب یک سمت

130.000

15

تعویض اکسل عقب کامل

500.000

16

تعویض رام جلو

25.000

17

تعویض دسته موتوریک عدد

130.000

18

تعویض لنت جلو هر دو سمت

130.000

19

تعویض لنت عقب هر دو سمت

165.000

20

تعویض لوازم ترمز چرخ عقب یک سمت

130.000

21

تعویض لوازم ترمز چرخ جلو یک سمت

130.000

22

تعویض لوازم پمپ ترمز بالا یا کامل

130.000

23

تعویض لاستیک تعادل

120.000

24

تعویض یا تعمیر تلسکوپی

240.000

25

تعویض بوش الکسل هر طرفی

80.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي جلوبندی سازی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: