امروز جمعه 23 آذر


کبابی سال 97

کد : 10298بازدید 972 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 29 آذر ماه 1395 ساعت 10:15 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف اغذیه و چلوکباب

تاریخ:1397/02/17

شماره:98/6/97

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 1397/02/15 فی مابین انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اتحادیه چلوکباب شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته کبابی جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

  رديف

                    شــــــــرح كـــامــــل خـــــدمـــــات

مبلغ بریال

1

کباب کوبیده(خوراک): 1سیخ 70 گرم

55.000 

2

کباب جگر، دل، قلوه (خوراک): 1سیخ 70 گرم

50.000 

3

جوجه کباب(خوراک) بدون استخوان:   1سیخ 200 گرم فیله مرغ با دورچین

90.000 

4

کباب کنجه گوشت (خوراک):  1سیخ 60 گرم گوشت

55.000 

5

کباب کنجه مرغ(خوراک):  1سیخ 70 گرم فیله مرغ

50.000 

6

کباب بختیاری(خوراک): 1سیخ 200 گرم (100 گرم فیله مرغ + 100 گرم فیله گوساله)

120.000 

7

کباب برگ (خوراک) : 1سیخ 200 گرم گوشت فیله گوساله

120.000 

8

سرویس شامل: ( گوجه. پیاز . لیمو.سبزی .نان )

40.000 

9

گوجه سرخ شده کبابی  ا  سیخ

15.000 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي کبابی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: