امروز جمعه 23 آذر


غذای آماده بیرون بر سال 97

کد : 10299بازدید 1052 بارتاریخ انتشار 29 آذر ماه 1395 ساعت 10:19 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف اغذیه و چلوکباب

تاریخ:1397/02/19

شماره:97/6/107

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 1397/02/15 فی مابین انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اتحادیه چلوکباب شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته غذای آماده بیرون بر جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

 

  ديف 

                    شــــــــرح كـــامــــل خـــــدمـــــات 

مبلغ بریال 

1.

چلوكباب سلطاني :(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – یک سیخ کباب برگ به وزن 150 گرم و یک سیخ کوبیده به وزن 75 گرم)  

180.000 

2.

چلوكباب كوبيده: (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته - گوشت ران150 گرم دردوسيخ ) 

140.000 

3.

                                                                        1

زرشك پلوبامرغ:(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته ـــــ مرغ پخته350 گرم  وزرشك سرخ کرده )

                                                                        4

130.000

4.

چلو خورشت قورمه سبزی و قیمه:(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – گـوشــت  100 گرم ومخلفات خورشت )

100.000

5.

چلوماهي فیله :(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – ماهي بدن استخوان شير، كـــريا شوريده)

190.000

6.

چلو كباب جوجه مخصوص:  (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – 200 گرم گوشت مرغ بدون استخوان)

170.000

7.

چلو كباب جوجه:  (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – 200 گرم گوشت مرغ بدون استخوان)

160.000

8.

چلو ميگو سرخ شده: (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – ميگــــو 11 عدد )

190.000

9.

چلوكباب بختياري: (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – 150 گرم گوشت راسته يا فيله – 150 گرم سينه يا ران مرغ بدون استخوان )

180.000

10.

چلو جوجه كباب ماستي مخصوص: (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – فيلــه مرغ 200 گرم- ماست ودورچين كامل)

190.000

11.

برنج گوبولی با مرغ (یک دست)

150.000

12.

برنج گوبولی با گوشت (یک دست)

180.000

13.

برنج بریانی با گوشت(یک دست)

190.000

14.

برنج بریانی با مرغ(یک دست)

180.000

15.

باقلا پلو با گوشت  (یک دست)

180.000

16.

باقلا پلو با مرغ      (یک دست)

160.000

17.

هواری ماهی    (یک دست)

130.000

18.

هواری گوشت   (یک دست)

150.000

19.

ماکارونی  (یک دست)

110.000

20.

خوراک مرغ

85.000

21.

کباب کوبیده (هر سیخ 75 گرم)

50.000

22.

قلیه ماهی

130.000

23.

چلوساده :(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته )   

50.000 

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي غذای آماده بیرون بر ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: