امروز پنجشنبه 22 آذر


رستوران داران و چلوکباب سال 97

کد : 10302بازدید 2575 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 29 آذر ماه 1395 ساعت 10:30 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف اغذیه و چلوکباب

تاریخ:1397/02/19

شماره:96/6/106

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 1397/02/15 فی مابین انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اتحادیه چلوکباب شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته رستوران داران و چلوکباب جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف 

                    شــــــــرح كـــامــــل خـــــدمـــــات 

مبلغ بریال 

1.

چلوكباب سلطاني با گوشت گوساله : (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – یک سیخ کباب برگ به وزن 150 گرم و یک سیخ کوبیده به وزن 75 گرم)

190.000

2.

چلوكباب كوبيده با گوشت گوساله:  (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته -  گوشت ران150 گرم دردوسيخ )

160.000

3.

                                                           1

زرشك پلوبامرغ :(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته ـــــ  مرغ پخته 350 گرم و زرشک سرخ کرده)

                                                          4

140.000

4.

چلوخورشت قورمه سبزی:(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – گـوشــت  100 گرم ومخلفات خورشت )

100.000

5.

چلوخورشت قیمه:(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – گـوشــت  100 گرم ومخلفات خورشت )

100.000

6.

چلوماهي فیله :(برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – ماهي بدن استخوان شير، كـــريا شوريده)

190.000

7.

چلو كباب جوجه مخصوص:  (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – 250 گرم گوشت مرغ بدون استخوان)

170.000

8.

چلو كباب جوجه :  (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – 200 گرم گوشت مرغ بدون استخوان )

160.000

9.

چلو ميگو سرخ شده: (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – ميگــــو 7 تکه )

190.000 

10.   

چلو جوجه كباب ماستي خصوص: (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته – فيلــه مرغ 200 گرم - ماست ودورچين كامل)

190.000 

11.   

برنج گوبولی با مرغ (یک دست)  

160.000 

12.   

برنج گوبولی با گوشت (یک دست)  

180.000 

13.   

برنج بریانی با گوشت(یک دست) 

180.000 

14.   

برنج بریانی با مرغ(یک دست) 

180.000 

15.   

باقلا پلو با گوشت  (یک دست) 

180.000 

16.   

باقلا پلو با مرغ      (یک دست) 

160.000 

17.   

هواری گوشت   (یک دست) 

160.000

18.   

هواری ماهی    (یک دست)

140.000

19.   

قلیه ماهی

130.000

20.   

چلو گوشت ماهیچه با گوشت گوساله

190.000

21.   

چلو کوبیده مخصوص زعفرانی گوشت گوسفند  (200 گرم )

180.000

22.   

چلو کباب گوشت ماهیچه گوسفند    (300 گرم )

210.000

23.   

چلو کباب بختیاری

190.000

24.   

کباب کوبیده (هر سیخ 75 گرم)

50.000

25.   

خوراک مرغ

90.000

26.   

چلو ساده (برنج ايراني درجه يك 350 گرم پخته)

55.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي رستوران داران و چلوکباب ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: