امروز پنجشنبه 22 آذر


تعمیر یخچال و فریزر

کد : 10314بازدید 931 بارتاریخ انتشار 27 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 13:12 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سیم پیچ

تاریخ:1396/02/24

شماره:96/5/35

 

به استناد تفاهم نامه مورخ 1396/01/26 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته تعمیر یخچال وفریزر جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شــــــرح كــــامـــل خــدمات

مبلغ دستمزد بريال

1

اجرت وهزينه بازديد يخچال وفريزرخانگي درمحل

60.000

2

بابت دستمزد وخدمات يخچال وفريزر خانگي تا   10 فوت

400.000

3

بابت دستمزد وخدمات يخچال وفريزر خانگي از11فوت بالا

460.000

4

نشت يابي يخچال وفريز خانگي

60.000

5

تعويض كندانسور يخچال وفريز خانگي

95.000

6

تعويض سرد خانه يخچال وفريزر خانگی

70.000

7

شكافتن كمپرسور يخچال وفريزربا جوشكاري

200.000

8

تعويض ونصب قفل يخچال وفريز خانگي

40.000

9

تعويض لاستيك درب يخچال وفريزر

95.000

10

تعويض ونصب كمپرسور يخچال وفريزر

95.000

11

تعويض لوله كاپلري يخچال وفريزر

40.000

12

بابت دستمزد وخدمات يخچال ويتريني وصندوقي چهاروشش درب

700.000

13

تعويض قطعات الكترونيكي فريزر ويخچال ويتريني وصندوقي چهاروشش درب

85.000

14

تعويض ونصب كمپرسورفريزر ويخچال ويتريني وصندوقي چهاروشش درب

175.000

15

تعويض لوله موئي واسپكشن وايوفريزر ويخچال ويتريني وصندوقي

105.000

16

تعويض وتعميرفن يخچال وفريزر ويتريني وصندوقي چهاروشش درب

105.000

17

تعويض وشستشوي كندانسور يخچال وفريزر ويتريني وصندوقي چهار وشش درب

100.000

18

بابت دستمزد وخدمات شارژ انواع يخچال وفريزر نوفراست با گاز A134 و 12

900.000

19

بابت دستمزد وخدمات شارژ گاز انواع يخچال وفريزر خانگي با گازA134 و12

670.000

 قیمت گاز و قطعات به نرخ روز محاسبه می شود .

 هرگونه تاخیر در تهیه قطعات تحت هر شرایط بعهده مشتری می باشد وهیچگونه مسئولیتی بعهده مسئول تعمیرگاه نمی باشد .

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي تعمیر یخچال وفریزر ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: