امروز جمعه 23 آذر


گرمابه داران سال 93

کد : 10324بازدید 471 بارتاریخ انتشار 12 آذر ماه 1396 ساعت 09:54 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف خیاطان

تاریخ:1393/12/12

شماره:93/10/172

 

باستناد بند 5 صورتجلسه مورخ 29/11/93 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ گرمابه داران جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

ردیف

شرح خدمات

نرخ تصویبی به ریال

1.

نمره به ازای هر 45 دقیقه

50.000

2.

اطفال کمتر از 10 سال

30.000

3.

به ازای هر 15 دقیقه اضافه

15.000

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي گرمابه داران ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: