امروز جمعه 23 آذر


تالار برگزاری جشن و مراسم

کد : 10332بازدید 279 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 09:05 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

اتحادیه صنف اغذیه و چلوکباب

اتحاديه صنف چلوکباب واغذیه فروشان : (خدماتی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد.

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

تالار برگزاری جشن و مراسم با کد ISIC 552112

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

در اختیار گذاردن تالار جهت برگزاری جشن و مراسم با هماهنگی مدیریت اماکن عمومی انتظامی شهرستان

ماده 4: ابزار و وسایل کار شامل :

میز – صندلی – دستگاه صوتی – برق مناسب – امکانات سرمایشی و گرمایشی

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/8.000.000 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/100.000 ريال تا -/1.000.000 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 350.000 ريال بابت سهم اتاق اصناف شهرستان.

4- مبلغ -/350.000 ريال بابت سهم اتحادیه .

5- مبلغ -/ 30.000 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/ 300.000 ريال بابت اتاق اصناف ایران .

7- مبلغ -/500.000 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

8- هزینه خرید کتاب آموزش به مبلغ -/50.000 ريال به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

10- خود یاری هرمبلغ .

ماده 4 : مبالغ مربوط به حق عضویت سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت :

درجه یک

3.000.000

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 8: متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات خدمات ارایه شده به مشتریان می باشند.

ماده 9: فعالیتهای خدماتی ارایه شده به مشتری زیر نظر مدیریت اماکن عمومی انتظامی شهرستان و عندالزوم با صدور مجوز خواهد بود .

ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 10: دیوار کاشی کاری، کف سرامیک وسقف آن مورد تائید بهداشت باشد.

ماده 11: واحد صنفی می بایست حداقل دارای : ظرفشویی ، رو شویی، تهویه مناسب ، چاه فاضلاب باشد.

ماده 12 : واحد صنفی می بایست دارای محل سرویس حداقل به متراژ 25 مترمربع باشد.

ماده 13: نصب دستگاه سرد کننده وگرم کننده ، برای فصول مختلف سال الزامی است.

ماده 14: استعمال هرگونه دخانیات در محل برگزاری مراسم ممنوع می باشد.

ماده 15: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 16 : واحد صنفی باید دارای نمازخانه مناسب و در مکان مناسب باشد .

ماده 17: واحد صنفی می بایست دارای آب مصرفی بهداشتی برای استفاده کارکنان و مشتری باشد.

ماده 18 : واحد صنفی می بایست دارای سرویس بهداشتی به ازاء هر 1000 متر 3 عدد سرویس بهداشتی.

ماده 19: واحد صنفی باید دارای آب شرب بهداشتی برای کارکنان و مشتری باشد.

ماده 20 : حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، 1000 مترمربع می باشد .

ماده 21 : متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 22 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 10 نفر خواهد بود.

تبصره : ملاک تعداد کارگران شاغل در واحد صنفی منوط به ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی می باشد .

ماده 23: متصدیان واحد های صنفی مکلف به نصب نرخنامه درمعرض دید مشتریان می باشند.

تبصره: درخصوص مواد 17 و 19 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 24: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.

ماده 25: اين ضوابط خاص در 25 ماده و2 تبصره و 10 بند تنظيم گرديده است.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: