امروز جمعه 23 آذر


خرده فروشی لوازم خیاطی

کد : 10341بازدید 311 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 09:37 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

در رسته های خرده فروشی لوازم خیاطی

اتحاديه صنف خرازان : (توزیعی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد .

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

خرده فروشی لوازم خیاطی با کد ISIC 13/523829

ماده 3 : ابزار و وسایل کار شامل :

میز ، صندلی ، ویترین ، قفسه و ...

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

11- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/700 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/550 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 5 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت بشرح ذیل :

درجه یک : 2.000.000 ريال درجه دو: 1.500.000 ريال درجه سه : 1.000.000 ريال

ماده 6 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 7: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی در کلیه رسته مذکور، 10 مترمربع می باشد.

ماده 8: درصورت عدم حضور صاحب پروانه کسب ، می بایست نسبت به معرفی مباشرواجد الشرایط قانونی به اتحادیه اقدام گردد.

ماده 9 : متصدی واحد صنفی غیر از موارد تصریح شده در قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی ، ملزم به اجرای دستورات ابلاغی که از مراجع ذیصلاح وذیربط توسط اتحادیه صادر می گردد، می باشد.

ضوابط خاص :

ماده 10 : واحد صنفی می بایست با توجه به تناسب شغل دارای اتاق پرو به ابعاد حداقل 1*1 متر باشد .

ماده 11: استفاده از مانکن های نامناسب ممنوع بوده وچیدمان اجناس والبسه باید طبق موازین اسلامی وقانونی

انجام گیرد.

ضوابط خاص:

ماده 12 : دیوار ، کف وسقف واحد می بایست قابل قبول باشد.

ماده 13: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد. 

ماده 14: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 15 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.

 

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: