امروز پنجشنبه 22 آذر


کرایه لوازم عقد و عروسی

کد : 10342بازدید 299 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 09:45 مطلب قابل چاپ

 

باسمه تعالي

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه صنف آرایشگران

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

اتحاديه صنف آرایشگران (خدمات فنی )

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد .

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط بشرح ذیل می باشد:

کرایه لوازم عقد و عروسی با کد ISIC 713031

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

اجاره و فروش ودوخت لباس و پیراهن عروس – دسته گل – تاج سر – سرویس گردنبند و بدلیجات عروس – تور سر – ژیپون لباس – کفش – شنل عروس – سفره عقد – آینه و شمعدان – استیج عروس – مبل و صندلی عروس .

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

اجاره و فروش ودوخت لباس و پیراهن عروس – دسته گل – تاج سر – سرویس گردنبند و بدلیجات عروس – تور سر – ژیپون لباس – کفش – شنل عروس – سفره عقد – آینه و شمعدان – استیج عروس – مبل و صندلی عروس .

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/500 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/500 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 6 : مبالغ مربوط به حق عضویت سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ماده 7 : تنظیم قرارداد بین طرفین الزامی می باشد .

پرداخت هرگونه مبلغ به عنوان بیعانه با توافق طرفین می باشد .

ماده 8: رعایت شرایط ذیل برای تحصیل پروانه کسب دررسته صنفی فوق الذکرالزامی است :

حداقل متراژ مي بايست 20 متر مربع باشد.

ضوابط خاص:

1- محل کسب می بایست مجهز به اتاق پرو باشد.

2- انشعاب برق مجزا باشد.

3- نصب تابلو در خصوص کشیدن سیگار اکیداً ممنوع در محل کسب الزامی است .

تبصره 1: واحد صنفی باید بگونه ای باشد که هرزمان بازرسین ، مامورین وافراد مسئول بتوانند از آن بازدید بعمل آورند.

تبصره 2 : پنجره ها بايد داراي پرده مناسب باشد.

4- نام واحد صنفی فارسی انتخاب واستفاده از نام های دینی، مذهبی ، انقلابی و... خودداری گردد.

5- درصورت استفاده از کتب ونشریات در واحد صنفی ، همگی آنها باید مجاز باشد.

6- واحد های صنفی مذکور می بایست بصورت مستقل از منزل ویا هر محل دیگری بوده ودرب ورودی آن بطرف خیابان ، معابر عمومی وهیچگونه ارتباطی با هیچ محلی نداشته باشد.

7- ديوار، كاشي کاری ، كف سراميك وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد.

تبصره: تائید نام واحد صنفی به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

8- واحدصنفی مجهز به کپسول های اطفاء حریق باشد.

9- نصب نرخنامه درمحل واحد صنفی الزامی است.

ماده 9: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و.... خواهد بود.

 

 

 

 

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: