امروز جمعه 23 آذر


پخش سیلندر گاز

کد : 10344بازدید 286 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 13:03 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی

اتحاديه صنف لوازم خانگی : (خدماتی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد .

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

پخش سیلندر گاز با کد ISIC 402014

ماده 3 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/500 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/500 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 4 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ضوابط خاص:

ماده 5: ارائه نمایندگی فروش از شرکت های گاز .

ماده 6 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 7: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی :

1- دفتر فروش حداقل 12 متر

2- انبار دارای حداقل 50 متر مساحت به بالا

ماده 8 : متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند.

ماده 9: درصورت عدم حضور صاحب پروانه کسب، متصدی می بایست نسبت به معرفی مباشر واجد الشرایط قانونی به اتحادیه اقدام نماید .

ماده 10 : موقعیت محل کسب باید مورد تایید اتحادیه و مراجع ذیصلاح باشد .

ماده 11 : دیوار ، کف وسقف واحد می بایست قابل قبول باشد.

ماده 12: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

تبصره: انبار باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 13 : نصب نرخنامه یا قیمت فروش در محل کسب در دید مشتری الزامی است.

ماده 14: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse و صندوق مکانیزه فروش (نرم افزار حسابداری مورد تایید) درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 15 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: