امروز دوشنبه 30 مهر


خرده فروشی گازهای صنعتی و اکسیژن

کد : 10347بازدید 240 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 13:05 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

ضوابط خاص صدور پروانه كسب

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی

اتحاديه صنف لوازم خانگی : (خدماتی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد .

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

خرده فروشی گازهای صنعتی و اکسیژن با کد ISIC 523871

ماده 3 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/8.000.000 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/100.000 ريال تا -/1.000.000 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 350.000 ريال بابت سهم اتاق اصناف شهرستان.

4- مبلغ -/350.000 ريال بابت سهم اتحادیه .

5- مبلغ -/ 30.000 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/ 300.000 ريال بابت اتاق اصناف ایران .

7- مبلغ -/500.000 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

8- هزینه خرید کتاب آموزش به مبلغ -/50.000 ريال به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

10- خود یاری هرمبلغ .

ماده 4 : مبالغ مربوط به حق عضویت سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت :

درجه ممتاز درجه یک درجه دو درجه سه

5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

ماده 5 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ضوابط خاص:

ماده 6: ارائه نمایندگی از شرکت های رستمی .

ماده 7 : محل مورد درخواست می بایست مورد تایید اتحادیه و مراجع ذیربط باشد .

ماده 8: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی 25 متر مربع .

ماده 9 : متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند. 

ماده 10: درصورت عدم حضور صاحب پروانه کسب، متصدی می بایست نسبت به معرفی مباشر واجد الشرایط قانونی به اتحادیه اقدام نماید . 

ماده 11 : موقعیت محل کسب باید مورد تایید اتحادیه و مراجع ذیصلاح باشد .

ماده 12 : دیوار ، کف وسقف واحد می بایست قابل قبول باشد.

ماده 13: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 14 : نصب نرخنامه یا قیمت فروش و خدمات در محل کسب در دید مشتری الزامی است.

ماده 15: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه جهت رفاه مشتریان موظف به نصب دستگاه کارت خوان درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 16: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب صندوق مکانیزه فروش یا نرم افزار حسابداری مورد تایید، درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 17 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.

ماده 18: کلیه مفاد این آیین نامه به تایید هیئت مدیره اتحادیه رسیده که بوسیله رییس اتحادیه ذیلاً امضاء و تایید می گردد .


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: