امروز جمعه 23 آذر


بازدید رئیس اتاق اصناف و رئیس شیلات شهرستان بندرلنگه+عکس

بازدید رئیس اتاق اصناف و رئیس شیلات شهرستان بندرلنگه از محل های فروش ماهی و بازرچه ماهی بندرلنگه(قبل از جلسه تنظیم بازار)
کد : 115بازدید 35 بارتاریخ انتشار 29 آبان ماه 1397 ساعت 10:50 مطلب قابل چاپ


تصاویر مربوطه

Phoenix:تصویر0 از 6تصویرPhoenix:تصویر1 از 6تصویرPhoenix:تصویر2 از 6تصویرPhoenix:تصویر3 از 6تصویر
Phoenix:تصویر4 از 6تصویرPhoenix:تصویر5 از 6تصویر